Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Yến Sào

tenkint

Binh Nhất
Lượt về
CLB Yến Sào thua Đường Sắt : 2 - 5
CLB Yến Sào thua Sơn Giang : 2 - 5
CLB Yến Sào thắng Nha Trang : 4 - 3
CLB Yến Sào thắng Lạc Hồng : 5 - 2
CLB Yến Sào thắng T. Tâm 2 : 6 - 1
CLB
Yến Sàothắng Phương Sơn : 6 - 1
 

Bình luận từ Facebook

Top