Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Yến Sào

giang

Binh Nhì
Lượm kết quả :
Huynh Đệ - Yến Sào : 1/6
Đường Sắt - Sơn Giang : 3/4
Trung Tâm 1 - Bảo Tàng 1 : 6/1
Công An - Nha Trang : 1/6
Phương Sơn - Bảo Tàng 2 : 2/5
 
Last edited:

tenkint

Binh Nhất
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 24/09/2014: CLB Yến Sào THẮNG ĐƯỜNG SẮT 2: 4-3
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 05/10/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Sơn Giang : 4-3
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 12/10/2014: CLB Yến Sào THUA Nha Trang1: 3-4
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 19/10/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Lạc Hồng: 5-2
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 26/10/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Trung Tâm 2: 6-1
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 02/11/2014: CLB Yến Sào THUA CLB Phương Sơn : 3-4
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 09/11/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Trung Tâm 1: 5-2
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 16/11/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Huynh Đệ : 6-1
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 23/11/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Bảo Tàng 1 : 6-1
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 30/11/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Bảo Tàng 2 : 6-1

 

Ben

Binh Nhì
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 24/09/2014: CLB Yến Sào THẮNG ĐƯỜNG SẮT 2: 4-3
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 05/10/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Sơn Giang : 4-3
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 12/10/2014: CLB Yến Sào THUA Nha Trang1: 3-4
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 19/10/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Lạc Hồng: 5-2
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 26/10/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Trung Tâm 2: 6-1
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 02/11/2014: CLB Yến Sào THUA CLB Phương Sơn : 3-4
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 09/11/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Trung Tâm 1: 5-2
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 16/11/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Huynh Đệ : 6-1
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 23/11/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Bảo Tàng 1 : 6-1
CẬP NHẬT KẾT QUẢ NGÀY 30/11/2014: CLB Yến Sào THẮNG CLB Bảo Tàng 2 : 6-1
 

Ben

Binh Nhì
Bảng điểm xếp hạng lượt đi 13 đội tham gia Priemership 2014-2015 như sau:
Thời gian lượt đi từ: 28/09- 21/12/2014

01. Clb Yến Sào KH............(89 điểm) (*)
02. Clb Đường sắt...............(89 điểm)
03. Clb Bảo tàng 2..............(82 điểm)
04. Clb Nha Trang..............(78 điểm)
05. Clb Sơn Giang...............(77 điểm)
06. Clb Trung tâm 1............(76 điểm)
07. Clb Lạc hồng................ (73 điểm)
08. Clb BIDV........................(71 điểm)
09. Clb Huynh đệ................(61 điểm)
10. Clb Phương sơn............(55 điểm)
11. Clb Bảo tàng 1..............(48 điểm)
12. Clb Công an..................(39 điểm)
13. Clb Trung tâm 2............(29 điểm)

(*)Ghi chú: Yến sào KH thắng trực tiếp Đường sắt với tỉ số 4/3.
 

Ben

Binh Nhì
Lượt về Priemership KH bắt đầu từ ngày 18/01-03/05/2015.
Cập nhật kết quả thi đấu Clb Yến Sào:

01. Ngày 18/01:
Đường sắt vs Yến sào KH: 5-2
02. Ngày 25/01:
Yến sào KH vs Sơn giang: 2-5
Đường sắt vs Bảo tàng 1: 4-3
Bảo tàng 2 vs Công an : 6-1
03. Ngày 08/02:
Yến sào KH vs Nha Trang: 4-3
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top