Highest reaction score

 1. 16,466

  Trạng .... CÁ

  Đại Tá 45 from nơi thường ở
  • Đường bóng
   13,589
  • Reaction score
   16,466
  • Điểm
   113
 2. 12,220

  o3ma

  Đại Tá from Gầm bàn bóng
  • Đường bóng
   8,398
  • Reaction score
   12,220
  • Điểm
   113
 3. 11,834

  Trainee

  Đại Tá
  • Đường bóng
   9,996
  • Reaction score
   11,834
  • Điểm
   113
 4. 10,678

  lamtq

  Đại Tá 48 from HN-HCM
  • Đường bóng
   8,673
  • Reaction score
   10,678
  • Điểm
   113
 5. 8,263

  backhand-ghost

  Đại Tá
  • Đường bóng
   3,465
  • Reaction score
   8,263
  • Điểm
   113
 6. 7,373

  Red Arc

  Đại Tá
  • Đường bóng
   3,814
  • Reaction score
   7,373
  • Điểm
   113
 7. 6,105

  bachikho

  Đại Tá 49
  • Đường bóng
   7,348
  • Reaction score
   6,105
  • Điểm
   113
 8. 5,841

  archer

  Đại Tá
  • Đường bóng
   6,029
  • Reaction score
   5,841
  • Điểm
   113
 9. 5,827

  NTBB

  Super Moderators
  • Đường bóng
   4,425
  • Reaction score
   5,827
  • Điểm
   113
 10. 5,495

  phi hung

  Đại Tá from HN
  • Đường bóng
   7,509
  • Reaction score
   5,495
  • Điểm
   113
 11. 5,392

  lion

  Đại Tá from Hà Nội
  • Đường bóng
   3,544
  • Reaction score
   5,392
  • Điểm
   113
 12. 5,140

  meoluoitmb

  Đại Tá 46
  • Đường bóng
   9,535
  • Reaction score
   5,140
  • Điểm
   113
 13. 4,813

  Dũng Cửu SHOP

  Đại Tá 31
  • Đường bóng
   3,055
  • Reaction score
   4,813
  • Điểm
   113
 14. 3,974

  tosiosHD

  Đại Tá 41
  • Đường bóng
   5,702
  • Reaction score
   3,974
  • Điểm
   113
 15. 3,517

  anzippo

  Đại Tá
  • Đường bóng
   3,925
  • Reaction score
   3,517
  • Điểm
   113
 16. 3,422

  phungducthang

  Đại Tá 55
  • Đường bóng
   3,306
  • Reaction score
   3,422
  • Điểm
   113
 17. 3,410

  xukaka

  Đại Tá
  • Đường bóng
   3,782
  • Reaction score
   3,410
  • Điểm
   113
 18. 3,316

  langngoi

  Đại Tá
  • Đường bóng
   2,540
  • Reaction score
   3,316
  • Điểm
   113
 19. 3,268

  docmaorg

  Đại Tá
  • Đường bóng
   4,355
  • Reaction score
   3,268
  • Điểm
   113
 20. 3,243

  Nam_HaiDuong

  Đại Tá from Hải Dương
  • Đường bóng
   4,701
  • Reaction score
   3,243
  • Điểm
   113
Top