Most points

 1. 138

  tcgroup

  Bố cu Tít 41 from Hà Nội
  • Đường bóng
   1,290
  • Reaction score
   3,028
  • Điểm
   138
 2. 113

  M.Hoang

  Đại Tá 25
  • Đường bóng
   1,171
  • Reaction score
   698
  • Điểm
   113
 3. 113

  Hoang Nhut

  Đại Tá 48
  • Đường bóng
   1,416
  • Reaction score
   2,027
  • Điểm
   113
 4. 113

  chaubinh

  Đại Tá from Đất tổ Hùng Vương
  • Đường bóng
   1,122
  • Reaction score
   636
  • Điểm
   113
 5. 113

  NamBinhThuan

  Đại Tá 41
  • Đường bóng
   1,862
  • Reaction score
   2,242
  • Điểm
   113
 6. 113

  HOANG MINH

  Đại Tá
  • Đường bóng
   1,291
  • Reaction score
   1,073
  • Điểm
   113
 7. 113

  kubin

  Đại Tá 35 from Hải Dương
  • Đường bóng
   1,667
  • Reaction score
   666
  • Điểm
   113
 8. 113

  Heo con

  Đại Tá from PHÚ YÊN
  • Đường bóng
   1,613
  • Reaction score
   1,474
  • Điểm
   113
 9. 113

  CLB Xuân Diệu

  Đại Tá 52
  • Đường bóng
   1,259
  • Reaction score
   1,343
  • Điểm
   113
 10. 113

  VR46

  Đại Tá
  • Đường bóng
   1,642
  • Reaction score
   3,024
  • Điểm
   113
 11. 113

  nvh78

  Đại Tá 45
  • Đường bóng
   2,022
  • Reaction score
   2,391
  • Điểm
   113
 12. 113

  gaumeo

  Đại Tá
  • Đường bóng
   1,125
  • Reaction score
   1,706
  • Điểm
   113
 13. 113

  Trạng .... CÁ

  Đại Tá 45 from nơi thường ở
  • Đường bóng
   13,589
  • Reaction score
   16,466
  • Điểm
   113
 14. 113

  Không Quan Trọng

  Đại Tá 28 from Hà Nội
  • Đường bóng
   2,947
  • Reaction score
   1,616
  • Điểm
   113
 15. 113

  thichtrainghiem

  Đại Tá
  • Đường bóng
   1,506
  • Reaction score
   912
  • Điểm
   113
 16. 113

  PingPong9x

  Đại Tá 27
  • Đường bóng
   1,758
  • Reaction score
   512
  • Điểm
   113
 17. 113

  bocau

  Đại Tá from Vĩnh Long
  • Đường bóng
   1,611
  • Reaction score
   1,536
  • Điểm
   113
 18. 113

  giaoluu

  Đại Tá 37
  • Đường bóng
   3,698
  • Reaction score
   2,150
  • Điểm
   113
 19. 113

  Dũng Cửu SHOP

  Đại Tá 31
  • Đường bóng
   3,055
  • Reaction score
   4,813
  • Điểm
   113
 20. 113

  tangdung

  Đại Tá 47
  • Đường bóng
   1,074
  • Reaction score
   794
  • Điểm
   113
Top