Yasaka Goiabao 5

bachikho

Đại Tá
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Đúng chất YEO 5 luôn, mấy thằng khoai tây cũng nhận xét thế.
Chỉ có điều là cứng hơn nữa để gia cường tốc độ bóng đi (bóng 40+ đi chậm hơn so với 40).
Nếu đây thật sự là kết quả nghiên cứu từ sự thay đổi 40 --> 40+ thì sắp tới ZLC và ULC có khi lại thịnh vượng đến nơi rồi
 

subasa

Đại Uý
không biết đánh thế nào nhưng nhìn bề mặt trau chuốt bóng bẩy hơn YEO,nhìn giống gỗ của rosewood
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Kiểu này vợt sẽ dễ lên 9 lớp lắm 7 gỗ 2 ALC để tăng tốc bóng, 7 gỗ làm vợt cứng hơn, vì bóng nặng hơn và chậm hơn nên cảm giác sẽ có thể giảm đi mà không mất đi cảm giác chung về bóng. ALC khác ZLC ở chỗ giảm chấn, chống giằng xoáy, còn ZLC chỉ làm tăng tốc độ của bóng hơn.
 

lamtq

Đại Tá
Lay Thanh Hien
Kiểu này vợt sẽ dễ lên 9 lớp lắm 7 gỗ 2 ALC để tăng tốc bóng, 7 gỗ làm vợt cứng hơn, vì bóng nặng hơn và chậm hơn nên cảm giác sẽ có thể giảm đi mà không mất đi cảm giác chung về bóng. ALC khác ZLC ở chỗ giảm chấn, chống giằng xoáy, còn ZLC chỉ làm tăng tốc độ của bóng hơn.
y
 

xukaka

Đại Tá
Kiểu này vợt sẽ dễ lên 9 lớp lắm 7 gỗ 2 ALC để tăng tốc bóng, 7 gỗ làm vợt cứng hơn, vì bóng nặng hơn và chậm hơn nên cảm giác sẽ có thể giảm đi mà không mất đi cảm giác chung về bóng. ALC khác ZLC ở chỗ giảm chấn, chống giằng xoáy, còn ZLC chỉ làm tăng tốc độ của bóng hơn.
...
chưa hẳn nhiều lớp là nhanh đâu bác. Có cây 17 lớp nhưg cũng loại off thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top