Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn

NTBB

Super Moderators


Từ điển Bóng Bàn được NTBB dịch từ "Table Tennis Dictionary" trong Tabletennisdb.com. NTBB xin giới thiệu ở đây để bà con tham khảo. Chắc chắn Từ điển rất cần sự góp ý chỉnh sửa của ace, nhất là các ace giỏi tiếng Anh, am hiểu thuật ngữ BB.


(Vì số ký tự trong 1 bài post bị giới hạn, nên Từ điển này được chia ra nhiều bài khác nhau - Mong ace thông cảm!).

Bài 1: MỤC LỤC

I. Strokes / Các cú đánh
o Block / Chặn
o Brush / Miết bóng
o Chop / Cắt
o Counter / Đánh chặn
o Drop Shot / Bắt ngắn / Thả ngắn
o Flick / Vụt nhẹ / Hất bóng trên bàn
o Flip / Hất bóng
o Lob / Câu bóng bổng
o Loop / Líp / Giật / Moi
o Loop Kill / Giật sát thủ
o Push / Đẩy
o Reverse Penhold Backhand (RPB) / Đánh trái tay bằng mặt trái của vợt dọc
o Smash / Đập bóng

II. Strategy and Tactics / Chiến thuật và các phương cách thực hiện
o Cho / “Sô” (tiếng hô)
o Chopper / Rơ cắt
o Closed Angle / Khép góc / Khép vợt
o Dead Ball / Bóng chết / Bóng xịt
o Double Bounce / Nảy đúp / Nảy 2 lần
o Extreme Angles / Các góc xa / Các góc rộng
o Falkenberg Drill / Bài tập Fan-ken-ber
o Footwork / Động tác chân / Bộ chân
o Junk Player / Rơ “quái”
o Medium Long / Giao bóng cự ly dài trung bình
o Mid-Long Serve / Giao bóng cự ly dài trung bình
o Open Angle / Mở góc /Mở vợt
o Playing Elbow / Khuỷu tay đang chơi / Khuỷu tay cầm vợt
o Short Game / Chơi bóng ngắn
o Step Around / Bước gần / Né người đánh bóng
o Third-Ball Attack / Tấn công trái thứ ba
o Twiddle / Xoay vợt
o Two-Winged Looper / Giật 2 càng / Giật 2 phía

III. Equipment / Trang thiết bị
o Anti-Spin / mặt phản xoáy
o Blade / Phông / Cốt vợt
o Inverted Rubber / Mút gai ngược (mút láng)
o Long Pips / Gai dài (Mặt sần)
o Medium Pips / Gai trung (Mặt sần)
o Pad ? Miếng lót / Miếng đệm
o Pips / Pimpled Rubber / Mặt gai / Mặt sần
o Robot / Rô Bốt (Máy bắn bóng)
o Rubber / Mặt vợt (Mặt cao su)
o Short Pips Gai ngắn (Mặt sần)
o Speed Glue / Keo tăng lực / Keo tốc độ
o Sponge Lớp lót / Lớp đệm
o Sponge Hardness / Độ cứng của lớp lót (lớp đệm)
o Sponge Thickness / Độ dày của lớp lót (lớp đệm)
o Stiffness / Độ cứng (của cốt, phông)
o Tackiness / Tacky / Độ dính – Tính chất bám dính (của mặt vợt)
o Topsheet / Mặt trên cùng (mặt mút)
o VOCs (Volatile Organic Compounds) / VOCs (Hợp chất hữu cơ bay hơi)

IV. Racket Handles or Grips / Các kiểu cán hoặc tay cầm của vợt
o Anatomic Handle / Cán cầm kiểu AN (bầu ở giữa)
o Chinese Penhold Handle (CPEN) / Cán vợt dọc kiểu Trung Quốc
o Flared Handle Cán cầm kiểu FL (loe ở đuôi)
o Japanese Penhold Handle (JPEN) / Cán vợt dọc kiểu Nhật Bản
o Penhold Grip / Cầm kiểu Vợt dọc
o Seemiller Grip / Cầm kiểu Seemiller
o Shakehand Grip / Cầm kiểu Vợt ngang
o Straight Handle / Cán cầm kiểu ST (cán thẳng)
V. Physics / Các khái niệm vật lý
o No-Spin / Không xoáy
o Sidespin / Xoáy ngang / Xoáy bên
o Spin / Xoáy
o Spin Reversal / Đảo xoáy
o Throw Angle / Góc đánh / góc bắn
o Topspin / Xoáy lên
o Underspin / Bottomspin / Backspin / Xoáy xuống / Xoáy đáy / Xoáy ngược

VI. Other / Những thuật ngữ khác
o Adham Sharara / Adham Sharara (tên người)
o Basement Player / Người chơi hạng dưới / đấu thủ “tầng hầm” / Rơ “phủi”
o Default / Bị loại / mất quyền thi đấu
o Equipment Junkie (EJ) / Con nghiện “đồ chơi” / Ghiền Dụng cụ BB
o Fault / Lỗi
o Free Hand / Tay tự do
o ITTF / Liên đoàn Bóng bàn Thế giới
o Let / Dừng bóng
o Playing Hand / Tay đang chơi bóng
o Rating / Xếp hạng
o USATT / Hiệp hội Bóng bàn Hoa kỳ


--------------------------oOo-------------------------------
 

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 2

I. Strokes

I. Các cú đánh

I.1 Block
The block is a stroke played in order to control an attacking shot. You would most commonly block against a loop, simply volleying the ball back safely.

An aggressive block would be a block with more force pushed back in order to produce a faster return. This is often performed against a player who attacks but is in a bad location (off to the side), leaving a wide area open for the receiver to aggressively block the ball back into the open court.

I.1 Chặn
Chặn là một cú đánh được sử dụng để kiểm soát một cú tấn công (của đối phương - ND). Người ta sử dụng quả chặn một cách thường xuyên để chống lại các cú giật, trả bóng trở lại một cách đơn giản an toàn.
Cú chặn công kích là cú chặn với lực đẩy nhiều hơn, nhằm tạo ra quả bóng trả lại nhanh hơn. Cú này thường được thực hiện đối phó với đối thủ đang tấn công nhưng lại ở một vị trí không thuận lợi (ra bên cạnh), để hở một khoảng rộng cho người nhận bóng chặn bóng nhanh vào phần bàn trống.

Tham khảo:

Chặn bóng thuận tay:

Chặn bóng trái tay:

I.2 Brush
To brush the ball is to hit it at a very sharp angle to maximize spin. Brushing the ball generates the most spin, but is a trade-off as it reduces speed.

A brush loop will be very spinny, but not that fast. Also serves will be very spinny and short if you can brush the ball effectively.


I.2 Miết / Xượt nhẹ
Miết bóng là đánh vào bóng với một góc rất nhỏ để có độ xoáy tối đa. Việc miết vào quả bóng sẽ sinh ra độ xoáy nhiều nhất, nhưng bù lại là tốc độ bị giảm đi.
Một cú “giật mỏng” sẽ rất xoáy, nhưng không nhanh. Ngoài ra những quả giao bóng cũng rất xoáy và ngắn nếu bạn có thể miết xượt một cách hiệu quả vào trái bóng.


1.3 Chop
A chop is a stroke that produces underspin on the ball. When the ball is short and you chop it from close range (over the table), it is called a push, not a chop. When you stand back from the table and chop, that is the typical definition of a chop.

One playing style is the defensive chopper, where the player continually chops with very heavy underspin, and the opponent will often loop, but the loops are less dangerous as it's difficult to aggressively loop against heavy underspin. It is often a test of consistency to see whether the attacker's offense is better than the defender's defense.


I.3 Cắt
Cắt là một cú đánh tạo ra xoáy xuống trên trái bóng. Khi bóng ngắn và bạn cắt nó từ một phạm vi gần (trên mặt bàn), thì được gọi là Đẩy, chứ không phải là Cắt. Khi bạn đứng ở phía sau bàn và cắt bóng, đó là định nghĩa đặc trưng của quả Cắt.
Có một kiểu chơi là rơ cắt phòng thủ, trong đó đấu thủ cắt liên tục với độ xoáy xuống rất nặng, và đối thủ thường xuyên giật bóng, nhưng những quả giật này thiếu độ nguy hiểm cũng như độ khó của nó để giật một cách tích cực chống lại quả xoáy xuống nặng. Đây thường là bài thử để xem lối đánh tấn công của đấu thủ tấn công tốt hơn hay sức phòng thủ của đấu thủ phòng ngự tốt hơn.

Tham khảo:

Cắt bóng xa bàn Thuận tay:

Cắt bóng xa bàn Trái tay:
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 3

I.4 Counter
A counter hit is a counter-attack to an incoming loop. Instead of waiting longer before hitting, the player will hit the ball earlier (close to the table), often when the ball is still rising after the first bounce (before the top of the bounce), to catch the other player out of position and give them less time to react or get back into position. This stroke relies on the incoming speed and spin to propel back very fast without actually applying very much force.

Some people apply the term "counter loop" to loops further back from the table (looping against the opponent's loop) which is very different from what is discussed here.


I.4 Công bóng/ Đánh chặn
Cú công bóng/đánh chặn là một cú đánh tích cực chống lại quả giật đi đến. Thay vì đợi lâu hơn trước khi đánh, người chơi sẽ đánh vào bóng sớm hơn (gần bàn), thường là khi bóng vẫn còn đi lên sau khi nảy lên (trước điểm cao nhất của cú nảy), nắm thời cơ người kia rời khỏi vị trí và làm cho anh ta ít có thời gian phản ứng hoặc trở về vị trí. Cú đánh này dựa vào tốc độ và độ xoáy của bóng đến để đẩy trở lại rất nhanh mà không cần phải sử dụng quá nhiều lực.

Một số người áp dụng cái gọi là “cú đối giật” (counter loop) để giật ở xa hơn sau bàn (quả giật chống lại một cú giật của đối thủ), cú này rất khác với những gì chúng ta đang thảo luận ở đây.

Tham khảo:

Công bóng Thuận tay:

Công bóng trái tay:

I.5 Drop Shot
A drop shot is when the opponent is far from the table, lobbing the ball back to you, and you try to block the ball gently to keep it as short as possible, making the opponent run in frantically to play the ball. The ideal drop shot will bounce twice on the opponent's side so the ball won't even go off the edge for the opponent to dig it up.

I.5 Bắt ngắn/Thả ngắn
Cú bắt ngắn là khi đối thủ đang ở xa bàn, vừa câu bóng bổng về phía bạn, và bạn cố gắng chặn quả bóng một cách nhẹ nhàng để giữ cho nó càng ngắn càng tốt, làm cho đối phương chạy “cuống cuồng” để đánh bóng. Ý đồ bắt ngắn là làm cho bóng nảy 2 lần trên phần bàn đối phương, sao cho bóng không ra khỏi mép bàn, đối phương không thể moi nó lên được.

Tham khảo:
Bắt ngắn chống lại cú câu bóng bổng:

Bắt ngắn chống lại cú Cắt xa bàn:

I.6 Flip
The flip or flick is a quick stroke performed on short balls near the net. It uses mostly the wrist and forearm, and produces a fast ball with moderate to little topspin.

I.6 Vụt nhẹ/Hất bóng
Cú Vụt nhẹ hoặc hất bóng trên bàn là cú đánh nhanh được thực hiện đối với những quả bóng ở gần lưới. Cú đánh này thường sử dụng cổ tay và cẳng tay, và tạo ra một đường bóng nhanh với một ít xoáy lên vừa phải.

Tham khảo:
Hất bóng trên bàn Thuận tay:

Hất bóng trên bàn trái tay:

https://www.youtube.com/watch?v=GXc89oh6NYU
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 4

I.7 Lob
A lob is a defensive stroke where the player lifts the ball for a very high return, allowing the opponent to smash. This is a common defensive strategy. While this is usually a disadvantage, a proficient lobber can win a high percentage of these points with consistency and waiting for openings to attack the smashed ball.


I.7 Câu bóng bổng /Lốp bóng
Câu bóng bổng là 1 cú đánh phòng thủ, trong đó người chơi nâng bóng lên để trả bóng thật cao, chấp nhận cho đối phương đập bóng mạnh. Đây là lối phòng thủ phổ biến. Tuy nhiên cú đánh này thường có bất lợi, một đấu thủ câu bóng bổng giỏi có thể có tỷ lệ phần trăm thắng cao với những cú đánh này bằng sự kiên trì và chờ đợi mở ra một cú tấn công lại trái bóng mà đối phương đập sang.

Tham khảo:
Câu bóng bổng:

I.8 Loop
The "loop" is a stroke that generates a lot of topspin (with either the forehand or backhand). There are slower, spinnier loops as well as faster but not-as-spinny loops. The loop style is the most popular playing style in table tennis with a strategy heavily reliant on the loop stroke.

The loop is a great stroke because the heavy topspin helps the ball arc downward back on the table, yet it can still go very fast. The combination of speed and spin make it a shot that is both deadly (due to the speed), and controllable since it arcs back down to the table. In contrast, the smash has little topspin so there are fewer safe opportunities to use the smash effectively.

You can also add sidespin to make the loop "hook" to the side.


I.8 Giật
Giật bóng là cú đánh tạo ra nhiều xoáy lên (với cú đánh thuận tay hoặc trái tay). Có những cú giật chậm hơn, xoáy hơn cũng như có những cú giật nhanh hơn mà ít xoáy. Lối đánh giật bóng thường là lối chơi phổ biến nhất trong bóng bàn với chiến thuật dựa nhiều vào cú giật.

Giật bóng là cú đánh rất hay vì xoáy lên nhiều giúp cho trái bóng rơi theo hình vòng cung trên bàn, lại còn lao rất nhanh (về phía trước - ND). Sự kết hợp giữa tốc độ và độ xoáy làm cho cú đánh có cả 2 sự nguy hiểm (do tốc độ), và khả năng kiểm soát vì nó rơi xuống với hình vòng cung trên bàn. Mặt khác, cú đập bóng có một ít xoáy lên cũng có một số cơ hội an toàn để sử dụng cú đập một cách hiệu quả.
Bạn cũng có thể thêm xoáy ngang nhằm làm cho cú giậti “qụeo” sang ngang.

Tham khảo:

Giật Thuận tay chống lại xoáy xuống:

Giật trái tay chống lại xoáy xuống:
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 5

I.9 Loop Kill
A loop kill is a very aggressive loop with a focus on speed in order to finish the point. A loop kill can be considered halfway between a smash and a loop, aiming for high speed with some spin to help control it.


I.9 Giật sát thủ
Giật sát thủ là một cú giật rất mạnh tập trung vào tốc độ nhằm kết thúc pha bóng. Cú giật sát thủ có thể được xem là ở giữa cú đập mạnh và cú giật, mục đích để có tốc độ cao kèm một ít xoáy để giúp kiểm soát cú đánh.

I.10 Push
The push is a stroke where you chop the ball (underspin), but do it over the table. If you stand further away from the table and chop, then that's simply a "chop", not a push. Contrary to popular opinion, the push is not a block.


I.10 Đẩy bóng
Đẩy bóng là một cú đánh, trong đó bạn cắt vào trái bóng (xoáy xuống), nhưng quả cắt đó ở trên bàn. Nếu như bạn đứng xa bàn và cắt bóng, thì đó mới chính là cú “Cắt”, chứ không phải là cú Đẩy. Trái với nhiều người thường nghĩ, cú đẩy bóng không phải là cú chặn.

Tham khảo:
Đẩy (Gò) bóng thuận tay:

Đẩy (Gò) bóng trái tay:

I.11 Reverse Penhold Backhand (RPB)
The reverse penhold backhand is the newly adapted style of penholders to start using a rubber on the backhand side as well for looping and hitting. This has changed the game drastically as penholders can now play aggressively on both wings.

I.11 Đánh trái tay bằng mặt trái của vợt dọc
Đánh trái tay bằng mặt trái của vợt dọc là một sự thích nghi mới mẻ của những người chơi vợt dọc bắt đầu bằng việc sử dụng mút bên mặt trái để giật và đánh bóng. Điều này đã thay đổi mạnh mẽ trận đấu vì giờ đây những người chơi vợt dọc đã có thể đánh bóng một cách linh hoạt ở cả 2 cánh.

I.12 Smash
A smash is a very high-speed shot aimed at finishing the point with a flat hit (not particularly spinny). Smashes may generate some topspin, but are not as spinny as a loop stroke.


I.12 Đập bóng
Đập bóng là cú đánh có tốc độ rất cao nhằm mục tiêu dứt điểm với một cú đánh phẳng (đặc biệt không có xoáy). Một số cú đập có thể tạo ra một ít xoáy lên, song chúng không xoáy bằng cú giật.

Tham khảo:
Đập bóng Thuận tay:(Hết Phần I - Các cú đánh)
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 6

II. Strategy and Tactics

II. Chiến thuật và các phương cách thực hiện


II.1 Cho
"Cho!" is a common Chinese phrase that some players yell out after winning an intense point. Etiquette Tip: Cho's should be used sparingly. Constantly cho'ing, cho'ing at the top of your lungs, and cho'ing after winning a point by an edge ball, net ball, or opponent's unforced error is widely considered rude or inappropriate.


II.1 “Sô” (Tiếng hô)

[URL=https://imageshack.com/i/euqqthj] [/URL]

“Sô” là một từ Trung Hoa phổ biến mà một số đấu thủ la lên sau khi thắng một điểm cực kỳ gay cấn. Lời khuyên về xã giao: “Sô” cần phải hạn chế sử dụng. Việc sử dụng “sô” một cách thường xuyên, sử dụng “sô” với giọng nói lớn nhất của bạn, và việc sử dụng “sô” sau khi thắng một điểm bằng đường bóng chạm cạnh bàn (bon – ND), bóng bật lưới, hoặc lỗi xử ép đối phương thì đều được coi là mất lịch sự hoặc không thích hợp.


II.2 Chopper
The defensive chopper is a playing style where the player continually chops with very heavy underspin, and the opponent will often loop, but the loops are less dangerous as it's difficult to aggressively loop against heavy underspin. It is often a test of consistency to see whether the attacker's offense is better than the defender's defense.

Some choppers also twiddle the racket, switching from a smooth grippy rubber to a pimpled rubber to confuse the opponent.

The modern chopper also mixes in an attacking game. When the attacker happens to give a ball that is too high, the chopper may jump in for the kill.


II.2 Rơ Cắt
Cắt bóng phòng thủ là một kiểu chơi, trong đó đấu thủ cắt liên tục với độ xoáy xuống rất nặng, và đối thủ thường xuyên giật bóng, nhưng những quả loop này thiếu độ nguy hiểm cũng như độ khó của nó để giật một cách tích cực chống lại quả xoáy xuống nặng. Đây thường là bài thử để xem lối đánh tấn công của các đấu thủ tấn công tốt ơn hay sức phòng thủ của các đấu thủ phòng ngự tốt hơn.

Một số đấu thủ cắt bóng còn xoay vợt, chuyển từ mặt mút láng thành mặt gai để gây lúng túng cho đối phương.

Đấu thủ cắt bòng hiện đại còn kết hợp lối chơi tấn công. Khi đấu thủ tấn công lỡ đưa qua một quả bóng quá cao, thì đấu thủ cắt bóng có thể nhảy vào ra đòn quyết định.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 7

II.3 Closed Angle (Closed Racket)
A Closed Angle is when you hold the face of the racket facing low toward the ground.

Conversely, when told to open the angle, it means you should rotate the face of the racket to face forward or up.


II.3 Khép Góc (Khép Vợt)
Khép Góc là khi bạn giữ mặt vợt hướng thấp xuống đất.

Ngược lại, khi nói mở góc, điều đó có nghĩa là bạn cần phải xoay mặt vợt về phía trước hoặc hướng lên.

II.4 Dead Ball
A Dead Ball is a ball with no spin on it (or very little). Also known as a No-spin Ball.


II.4 Bóng chết (xịt)
Bóng chết/bóng xịt là quả bóng không có độ xoáy trên nó (hoặc rất ít xoáy). Cũng có thể hiểu là Bóng không xoáy.


II.5 Double Bounce
A double bounce serve or return is when you can get the ball to bounce twice (or more) on the opponent's side of the table.

For a double bounce serve, you would want to keep the ball low and short, and may use a variety of spins while still making the ball double bounce. These are effective because it is hard to attack a ball that doesn't pass the end of the table. Of course if you leave the ball high, the receiver may still be able to attack.

You can also return the opponent's serves and rallies using the double bounce concept, keeping it short and low so it is difficult or impossible to attack.


II.5 Nảy đúp / Nảy 2 lần
Một cú giao bóng hoặc trả giao bóng nảy đúp là khi bạn có thể làm cho quả bóng nảy 2 lần (hoặc nhiều hơn) trên phần bàn của đối phương.

Đối với cú giao bóng nảy đúp, bạn cần phải giữ cho quả bóng chậm và ngắn, và có thể sử dụng đa dạng các loại xoáy trong khi vẫn làm cho quả bóng nảy đúp. Điều này rất hiệu quả vì khó mà tấn công một quả bóng mà nó chưa đi qua mép cuối bàn. Dĩ nhiên nếu bạn lỡ đánh một quả bóng cao, thì người nhận bóng vẫn có khả năng tấn công.

Bạn cũng có thể đánh trả các quả giao bóng và các quả bóng qua lại của đối phương bằng việc sử dụng cú bóng nảy đúp, với việc giữ cho bóng ngắn và thấp sao cho nó khó hoặc không thể tấn công.

II.6 Extreme Angles (Wide Angles)
When choosing where to hit the ball, the extreme angles are usually the best place to aim. Most players aim their shots at the corners of the table (which is good) but even better is to go even further to the sides. To do this you have to aim the ball shorter since the table ends earlier beyond the corners.

II.6 Các góc xa (Các góc rộng)
Khi chọn vị trí (điểm rơi – ND) để đánh bóng, các góc ở xa thường là vị trí tốt nhất đề nhắm đến. Đa số các đấu thủ thường hướng các cú đánh của họ vào các góc bàn (vị trí tốt) nhưng sẽ tốt hơn nếu nhắm xa hơn đến các cạnh bên bàn. Để thực hiện điều này, bạn cần đánh trái bóng ngắn hơn vì các mép bàn kết thúc sớm hơn là các góc xa.

 

dung.vima

Moderator
II.1 “Sô” (Tiếng hô)“Sô” là một từ Trung Hoa phổ biến mà một số đấu thủ la lên sau khi thắng một điểm cực kỳ gay cấn. Lời khuyên về xã giao: “Sô” cần phải hạn chế sử dụng. Việc sử dụng “sô” một cách thường xuyên, sử dụng “sô” với giọng nói lớn nhất của bạn, và việc sử dụng “sô” sau khi thắng một điểm bằng đường bóng chạm cạnh bàn (bon – ND), bóng bật lưới, hoặc lỗi xử ép đối phương thì đều được coi là mất lịch sự hoặc không thích hợp.

Cảm ơn chú ! Bjo cháu mới biết nguồn gốc của từ "Sô". Mà hình như cháu thấy các VDV người châu Âu cũng hô từ này khi win 1 điểm gay cấn thì phải @@
Thôi bjo k chơi với đội Tàu nữa. Bỏ Sô sang Chậu vậy :D
 

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 8

II.7 Falkenberg Drill (Falkenburg)

The Falkenberg Drill is a footwork drill to improve lateral movement and crossing over from backhand to forehand. Read more about the Falkenberg Drill.
• The Player starts at his/her backhand corner, and the Partner stands diagonal to him (if the Player is right-handed, then he will be standing on the left side of the table).
• The Partner feeds a ball to the Player's backhand and the Player hits it diagonally with the Backhand.
• The Partner blocks it back diagonally to the same spot, and the Player steps around and hits it diagonally with the Forehand.
• The Partner blocks it down the line and the Player reaches and hits it with the Forehand.
• The Partner blocks it back diagonally to the original spot and the Player moves back to play it with the Backhand.
• Repeat


II.7 Bài tập Fôn-ken-ber

Bài tập Fan-ken-ber là bài tập bộ chân để cải thiện bước di chuyển sang ngang và chéo lên từ quả đánh trái tay sang quả đánh thuận tay. Đọc thêm về phần này ở Falkenberg Drill.

Nội dung trong đường link Falkenberg Drill:

- Người tập bắt đầu tại góc trái tay của anh ta/cô ta, và người cùng tập (người chịu bóng-ND) đứng ở góc chéo với anh ta (nếu người tập là thuận tay phải, và anh ta sẽ đứng ở phía trái bàn).
- Người cùng tập đưa bóng về phía trái tay của người tập và người tập đánh bóng theo đường chéo với cú trái tay.
- Người cùng tập chặn bóng trở lại theo đường chéo đến cùng điểm, và người tập bước sang gần bên và đánh bóng chéo bản với cú Thuận tay.
- Người cùng tập chặn bóng dọc theo đường biên (chúng ta hay gọi đánh chữ I – ND), và người tập với tay đánh bóng bằng cú Thuận tay.
- Người cùng tập chặn bóng trở lại theo đường chéo đến điểm ban đầu và người tập di chuyển trở về (vị trí cũ – ND) để đánh bóng với cú Trái tay.
Cứ vậy lặp đi lặp lại


II.8 Footwork

Footwork is the art of moving your feet to get into position. Footwork is important at all levels because when you are in good position, you are able to generate more power in your strokes and achieve higher consistency. If you are slow on your feet, a ball that comes too close to you will force you to return it awkwardly.

Ryu Seung Min is arguably the best on his feet and can move great distances in a short amount of time to load up a big forehand loop. Penholders are known for generally having better footwork since they often rely on their forehand more and prefer to step around and use their forehand instead of staying put and using the backhand.

Footwork is often overlooked in developing players and developed later. Try developing it earlier!


II.8 Động tác chân / Bộ chân

Động tác chân là cả một nghệ thuật về di chuyển của chân bạn để chiếm lĩnh vị trí đánh bóng. Động tác chân quan trọng trong tất cả các trình độ bởi vì khi bạn có vị trí tốt, thì bạn sẽ có khả năng tạo ra sức mạnh nhiều hơn trong các cú đánh của mình và đạt được độ ổn định cao hơn. Nếu bạn chậm chạp trên đôi chân của mình, thì một đường bóng mà đến quá sát bạn sẽ khiến bạn đánh trả lại nó một cách lúng túng.

Ryu Seung Min được cho là người giỏi nhất với bộ chân của anh ấy và có thể di chuyển trên các khoảng cách rất lớn trong một thời gian ngắn để giật cú thuận tay ghê gớm. Các đấu thủ chơi vợt dọc thường được cho là có bộ chân tốt hơn, vì họ thường thiên về các cú đánh thuận tay của mình nhiều hơn và họ thích né người sang trái và sử dụng cú thuận tay của họ thay vì chống đỡ bằng cách đẩy bóng và sử dụng cú trái tay.

Động tác chân thường ít được quan tâm trong quá trình phát triển các đấu thủ và phát triển chậm. Cần cố gắng phát triển nó sớm hơn!

Ví dụ minh họa:


II.9 Junk Player

The term "junk player" is a negative label that some people will put on a player using tricky rubbers like long pips or anti-spin.

People who like to use this label argue that "it takes less skill to use tricky rubbers", thus the player is unskilled (yet will still often win the match, taking advantage of the opponent's lack of experience against these rubbers).

In reality playing with any type of rubber requires a lot of skill and practice in order to play at a high level.

II.9 Rơ “quái”

Cụm từ “Rơ quái” là một cách gọi không mấy thiện cảm mà một số người đặt cho đấu thủ sử dụng những mặt vợt đòi hỏi kỹ thuật khéo léo, như các loại gai dài hoặc mút phản xoáy.

Người sử dụng cách gọi “ác cảm” này biện luận rằng “người có ít kinh nghiệm mới sử dụng các loại mặt vợt cần sự khéo léo”, vì thế là người không có kỹ thuật (nhưng lại là người vẫn thường thắng trong các trận đấu, bằng khả năng nắm được lợi thế trước sự thiếu kinh nghiệm chống các loại mặt vợt này của đối phương).

Trong thực tế, khi chơi với bất cứ loại mặt vợt nào cũng đều đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm thực tế để chơi bóng được ở trình độ cao.


(Còn tiếp)
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 9

II.10 Mid-Long Serve (Medium Long)

The mid-long (or medium long) serve is a serve that aims the second bounce on the receiver's side to hit very close to the end of the table, sometimes bouncing on the table, sometimes falling past the table. This is effective because the receiver will be left guessing whether the ball will fall off the end of the table (and will thus be able to loop the ball) or whether it will bounce twice and must be played over the table. This uncertainty will often lead to errors. Also, mid-long serves cannot be flipped effectively.


II.10 Giao bóng cự ly dài trung bình

Giao bóng ở cự ly dài trung bình và quả giao bóng hướng điểm nảy thứ hai ở phía bàn người nhận bóng rất gần với mép cuối bàn, đôi khi rơi trong bàn, đôi khi rơi quá ra ngoài bàn. Điều này có hiệu quả tốt vì người nhận bóng sẽ khó phán đoán không biết bóng sẽ rơi ra ngoài mép cuối bàn (và từ đó sẽ sẵn sàng líp bóng) hay là bóng sẽ rơi 2 lần trên bàn và cần phải đánh bóng trên bàn. Tình trạng phán đoán không chắc chắn này thường dẫn đến các sai sót. Ngoài ra, các cú giao bóng dài trung bình không thể đánh trên bàn (hất) một cách hiệu quả được.


II.11 Open Angle (Open Racket)

An Open Angle is when you hold the face of the racket facing forward or up. If a coach tells you to open up the angle, he or she wants you to rotate it more to face forward or up.

Conversely, when told to close the angle, it means you should rotate the face of the racket to face more to the ground.

II.11 Mở Góc (Mở Vợt)

Mở Góc/Mở vợt là khi bạn giữ mặt trước của vợt hướng về phía trước hoặc ngửa lên. Khi huấn luyện viên nhắc nạn hãy mở góc lên, là ông ta / bà ta muốn bạn xoay vợt thêm để mặt vợt hướng ra trước hoặc lên trên.

Ngược lại, khi nói khép góc, điều đó có nghĩa là bạn cần phải xoay để mặt vợt hướng nhiều xuống đất (úp mặt vợt xuống– ND).


II.12 Playing Elbow

The playing elbow is the elbow on the arm that the player holds the racket with. A common strategy is to aim an attack (like a loop kill or a smash) at the playing elbow of the opponent (this is more effective against shakehand grip players). The elbow is the point between the forehand and backhand, so the receiver must quickly decide whether to use the forehand or backhand, often resulting in a hasty decision and a weak return. If you aim at the forehand or backhand sides, you can expect a counter attack.

II.12 Khuỷu tay đang chơi

Khuỷu tay đang chơi là khuỷy tay trên cánh tay đang cầm vợt của người chơi. Chiến thuật thông thường là nhắm cú đánh (như cú giật xung hoặc cú đập) vào khuỷu tay đang chơi của đối phương (điều này rất có hiệu quả để chơi với những người cầm vợt ngang). Khuỷu tay là điểm chia giữa cú đánh thuận tay và cú đánh trái tay, vì vậy người nhận bóng phải quyết định nhanh chóng sử dụng cú thuận tay hay cú trái tay, thường thì sẽ dẫn đến sự quyết định hấp tấp và một cú trả bóng không tốt. Nếu bạn nhắm vào phía bên thuận tay hoặc trái tay thì bạn có khả năng phải nhận một cú tấn công bằng quả đánh chặn.


II.13 Short Game

The short game refers to shots that take place over the table and close to the net. A player with a strong short game can control the table by keeping the ball low and hard to attack, and also by opening up the attack on any ball that is not played properly.

II.13 Chơi bóng ngắn

Chơi ngắn là nói đến những cú đánh từ vị trí trên bàn và gần lưới. Người chơi có lối chơi ngắn giỏi có thể kiểm soát bàn bóng bằng việc giữ cho bóng thấp và nặng để tấn công, và còn bằng việc mở ra cú tấn công với bất cứ trái bóng nào không được chơi một cách hợp lý.

(Còn tiếp)
 

NTBB

Super Moderators
Từ Điển Kỹ Thuật Bóng Bàn - Bài 10

II.14 Step Around

Stepping around is a strategy of footwork where the ball comes to player's backhand and the player chooses to step to the backhand direction in order to allow him to play the ball with his forehand. This is a common strategy since the forehand is usually more powerful and consistent than the backhand.

So a right-handed player would step around by moving to the left.

One downside to stepping around is that it leaves the forehand side open, so a fast block or counter will take advantage of the player stepping around and being out of position to play the next ball.

II.14 Bước gần / Né người đánh bóng

Bước gần là một phương thức của bộ chân, khi mà bóng đi tới bên trái tay của người chơi và người chơi chọn cách bước về hướng trái tay nhằm cho phép anh ta đánh được quả bóng với cú đánh thuận tay của mình. Đây là một phương cách phổ biến vì cú đánh thuận tay thường có lực và độ ổn định nhiều hơn cú đánh trái tay.

Như vậy, với người chơi mà thuận tay phải sẽ bước gần bằng cách di chuyển sang trái.

Một bất lợi khi chuyển bộ là đã để hở phía thuận tay, do đó một cú chặn hoặc đánh nhanh của đối phương (vào phía đó) sẽ khiến người vừa chuyển bộ rơi vào thế khó khăn cho cú đánh bóng tiếp theo.

II.15 Third-Ball Attack

The 3rd-ball attack is a strategy that involves Player A serving the ball (ball #1), Player B returns it (ball #2), and Player A attacks (ball #3).

A common third-ball attack strategy is to serve underspin most of the time, then surprise the opponent with a sidespin or topspin serve. When the opponent misplays it, the ball often pops up high, and the server can then smash or loop the ball to end the point.


II.15 Tấn công trái thứ ba

Tấn công ở trái thứ ba là chiến thuật trong đó người chơi A giao bóng (bóng 1), người chơi B trả giao bóng (bóng 2), và người chơi A tấn công (bóng 3).

Thường thì chiến thuật tấn công trái thứ ba là giao bóng xoáy xuống, sau đó gây bất ngờ cho đối phương với cú giao bóng xoáy ngang hoặc xoáy lên. Khi đối phương đánh trả, thường là bóng đột ngột nảy lên cao, và khi đó người giao bóng có thể đập (smash) hoặc giập (loop) bóng để dứt điểm.


II.16 Twiddle

To twiddle is to spin your racket in order to switch the backhand side of the racket to the forehand side of the racket. This is often used by defensive players who use a pimpled rubber on one side and a regular inverted rubber on the other side. In the middle of a fast rally, this player will twiddle and play the ball with the other rubber, hoping the opponent doesn't notice the change and is then likely to misplay the ball.

In an uncommon scenario, Ma Long (China), likes to twiddle when he is smashing and the opponent is lobbing. He uses his backhand rubber on the forehand side since it generates more power than his normal forehand rubber.

II.16 Xoay vợt

Xoay vợt là quay tròn vợt của bạn để chuyển mặt trái tay của vợt thành mặt thuận tay. Động tác xoay vợt thường được sử dụng bởi các đấu thủ chơi phòng thủ, những người sử dụng mặt gai một bên và mặt mút láng thông thường ở bên còn lại. Ở giữa những pha bóng qua lại nhanh, những đấu thủ này xoay vợt và đánh bóng với các mặt khác nhau (về tính chất-ND), hy vọng đối phương sẽ không để ý đến sự thay đổi đó và sẽ đánh bóng hỏng.

Trường hợp cá biệt, Ma Long (VDV Trung Quốc), lại thích xoay vợt khi anh ta đập (smash) bóng và đối thủ thì đang câu bóng bổng (lob). Anh ta sử dụng mút bên trái tay cho phía thuận tay vì như vậy sẽ tạo ra lực đánh mạnh hơn so với mút bên thuận tay bình thường của anh ta.


II.17 Two-Winged Looper

The two-winged looper is a playing style where the player can loop well from both the backhand and forehand and relies on the loop for most shots.

This is arguably the most popular playing style.


II.17 Giật hai càng (giật 2 phía)

Giật bóng hai càng là lối chơi mà đấu thủ có khả năng giật bóng tốt cả bên thuận tay và bên trái tay, và đa số các cú đánh của anh ta là dựa vào các cú giật bóng.

Có thể nói đây là lối chơi phổ biến nhất.

(Còn tiếp)
 
Last edited:

lion

Đại Tá
II.9 Junk Player[/B]

The term "junk player" is a negative label that some people will put on a player using tricky rubbers like long pips or anti-spin.

People who like to use this label argue that "it takes less skill to use tricky rubbers", thus the player is unskilled (yet will still often win the match, taking advantage of the opponent's lack of experience against these rubbers).

In reality playing with any type of rubber requires a lot of skill and practice in order to play at a high level.
[/COLOR]
II.9 Rơ “quái”

Cụm từ “Rơ quái” là một cách gọi không mấy thiện cảm mà một số người đặt cho đấu thủ sử dụng những mặt vợt đòi hỏi kỹ thuật khéo léo, như các loại gai dài hoặc mút phản xoáy.

Người sử dụng cách gọi “ác cảm” này biện luận rằng “người có ít kinh nghiệm mới sử dụng các loại mặt vợt cần sự khéo léo”, vì thế là người không có kỹ thuật (nhưng lại là người vẫn thường thắng trong các trận đấu, bằng khả năng nắm được lợi thế trước sự thiếu kinh nghiệm chống các loại mặt vợt này của đối phương).

Trong thực tế, khi chơi với bất cứ loại mặt vợt nào cũng đều đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm thực tế để chơi bóng được ở trình độ cao.


Lâu rồi mới thấy chú NTBB múa bút, cháu xin mạn phép đóng góp một chút về rơ quái ạ:

II.9 Rơ "quái"
"Rơ quái" là cụm từ không mấy thiện cảm được người ta gán cho những tay vợt sử dụng mặt "quái" (thực sự chưa tìm thấy từ Tiếng Việt nào đủ khả năng diễn đạt đúng ý nghĩa của từ "tricky" trong trường hợp này) như gai dài hay anti. (Tại sao nói là mặt "quái" vì bản thân từ tricky có nghĩa là tiểu xảo, thủ thuật, khéo léo. Tiểu xảo có 2 ý nghĩa: mặt tích cực: đó là kỹ thuật nhỏ, được thực hiện một cách điêu luyện, mặt tiêu cực: nó bị lạm dụng để đánh lừa đối phương một cách phi thể thao.)

Những người thích gán biệt danh này đối với "rơ quái" lập luận rằng "không cần nhiều kỹ thuật cũng có thể sử dụng mặt quái", hay nói một cách khác chỉ những người không có kỹ năng mới sử dụng loại mặt vợt này. (Vì họ vẫn thường được uống bia, giành lợi thế trước những đối thủ ít kinh nghiệm đối phó với loại mặt vợt đó.)

Tuy nhiên, trong thực tiễn thi đấu thì mọi loại mặt vợt đều yêu cầu rất nhiều kỹ năng đối với người sử dụng cũng như sự tập luyện công phu để làm chủ vũ khí ở một đẳng cấp cao.
 

NTBB

Super Moderators
TỪ ĐIỂN BÓNG BÀN - (TIẾP) - Bài 11

III. Equipment
III. TRANG THIẾT BỊ


III.1 Anti-Spin
Anti-spin rubbers have practically no grip (in some cases absolutely none) and this has very confusing effects on the ball. The ball's spin will come back reversed. So if the opponent gives you topspin, and you block with an anti-spin rubber, it will return to him/her as underspin. Many players are confused by this effect and will misplay the ball, either popping it up high for an easy smash, or putting it into the net.


III.1 Mặt phản xoáy

Các mặt phản xoáy hầu như không bám bóng (trong một số trường hợp là hoàn toàn không bám) và chúng có những hiệu ứng khó lường lên trái bóng. Chiều xoáy của trái bóng sẽ được đảo ngược khi trả lại. Vì thế nếu đối phương đưa sang cho bạn một quả xoáy lên, và bạn chặn bằng mặt phản xoáy, thì nó sẽ trở lại phía anh ta (cô ta) với xoáy xuống. Nhiều người đã bị lúng túng với hiệu ứng này và đánh hỏng bóng, hoặc bóng nảy lên cao dễ bị đập, hoặc bóng bị rúc vào lưới.


III.2 Blade
The blade is the wooden racket without the rubber sheets attached. It is simply wood (or a combination of various woods of different characteristics) and may have composite materials like carbon, arylate, kevlar, zylon, etc.
Related Terms
• Penhold Grip
• Shakehand Grip
• Seemiller Grip
• Chinese Penhold Handle (CPEN)
• Japanese Penhold Handle (JPEN)
• Flared Handle
• Straight Handle
• Anatomic Handle

III.2 Phông (Cốt vợt)
Phông (Cốt) là cây vợt bằng gỗ, chưa dán các mặt mút. Phông có thể bằng gỗ đơn thuần (hoặc kết hợp nhiều loại gỗ có tính chất khác nhau) và cũng có thể có các loại vật liệu tổng hợp như carbon, arylate, kevlar, zylon, .v.v.
Một số kiểu phông thường gặp:
1. Kiểu cầm vợt dọc
2. Kiểu cầm vợt ngang
3. Kiểu cầm Seemiller (do Seemiller – USA phát minh)
4. Vợt dọc có cán kiểu Trung Quốc (CPEN)
5. Vợt dọc có cán kiểu Nhật Bản (JPEN)
6. Cán vợt hình đuôi cá (cán loe - thường ký hiệu là FL - ND)
7. Cán vợt thẳng (thường ký hiệu là ST - ND)
8. Cán vợt bầu ở giữa (thường ký hiệu là AN - ND)


(Còn tiếp)
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT BÓNG BÀN - (TIẾP) - Bài 12

III.3 Inverted Rubber (Smooth)

Inverted rubber has a smooth, grippy surface for generating lots of spin (with the exception of anti-spin rubbers which are smooth but not grippy). This is the most common type of rubber used by competitive players.


III.3 Mút gai ngược (Mút láng)

inverted rubber.jpg


Mút gai ngược (gai quay vào trong, hay còn gọi là gai úp – ND) có bề mặt láng nhẵn, bám bóng nên tạo ra nhiều xoáy (ngoại trừ các mặt phản xoáy mặc dù là mặt láng nhưng không có độ bám). Đây là loại mặt mút phổ biến nhất được nhiều người sử dụng.


III.4 Long Pips (Pimples)

Long pips are a pimpled rubber with taller pips. The result is usually that of spin reversal, so if you give heavy topspin reversal and the opponent blocks with long pips, it often comes back as underspin and vice versa. Different long pips have different effects. Some will reverse the spin more, some less, and some don't reverse at all but may rub off the spin, producing a no-spin ball.

People who play with long pips are sometimes called a junk player.

Some examples of long pips are:
• Joola Octopus
• Yasaka Phantom 0012 Infinity
• 729 755

III.4 Gai dài (Mặt sần)

Mặt gai dài là mặt được làm sần với các gai chân cao. Kết quả thường là chúng đảo ngược chiều xoáy của bóng, vì thế nếu bạn đánh một quả bóng xoáy lên nặng và đối thủ chặn bằng mặt gai dài, thì bóng thường trả về là xoáy xuống, và ngược lại. Các loại gai dài khác nhau sẽ có các hiệu ứng khác nhau. Một số loại đảo ngược xoáy nhiều, một số đảo xoáy ít, và một số thì không đảo ngược mà lại triệt tiêu xoáy hoàn toàn, tạo ra một đường bóng không xoáy.

Người chơi gai dài đôi khi còn được gọi là một “quái thủ”.

Một vài vì dụ về gai dài là: Joola Octopus; Yasaka Phantom 0012 Infinity; 729 755.


III.5 Medium Pips (Pimples)

Medium pips have medium-height pimples on the rubber sheet. This serves to produce odd balls, often reducing the incoming spin, and giving more control.

Some examples of medium pips are:
• Friendship/729 563
• Gambler Peace Keeper
• DHS 874


III.5 Gai trung (Mặt sần)

Pips-pimpled rubber.jpg


Mặt gai trung có chân gai cao trung bình trên mặt cao su. Loại mặt gai này khi giao bóng tạo ra các đường bóng kỳ cục (loạng quạng), thường làm giảm xoáy của bóng đến, và cho độ kiểm soát bóng cao.

Một vài mẫu về các loại gai trung là: Frienship/729 563; Gamble Peace Keeper; DHS 874.


(Còn tiếp)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top