Một số hình ảnh clb Hùng Cường II(THCS Nam Trung Yên 6B Cầu giấy Phạm hùng HN)

Hưng Hà VT

Trung Uý
Ngày trước em ở khu Nam Trung Yên cũng hay qua CLB này chơi! Nói chung CLB rộng rãi,bàn chuẩn. Giá cả cũng giống như mặt bằng chung trên địa bàn thành phố .
 

Bình luận từ Facebook

Top