Hành trình CLB Bóng bàn Bế Văn Đàn - TP Hà Nội lên TP Cao Bằng giao lưu

cuongcb

Binh Nhất
[URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_112027_zpsa5819d71.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_112027_zpsa5819d71.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_112048_zpsc8719f1d.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_112048_zpsc8719f1d.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_112211_zpse41931aa.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_112211_zpse41931aa.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_112227_zpsabc6d913.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_112227_zpsabc6d913.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_112434_zps9867f317.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_112434_zps9867f317.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_112441_zpsd194b87f.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_112441_zpsd194b87f.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_112721_zps6043d3b3.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_112721_zps6043d3b3.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_113439_zpsd198174b.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_113439_zpsd198174b.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_113652_zps5825421a.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_113652_zps5825421a.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_113723_zpsd24c8f62.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_113723_zpsd24c8f62.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114011_zps03685f9b.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114011_zps03685f9b.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114031_zps74a597d7.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114031_zps74a597d7.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114400_zps47cbeab7.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114400_zps47cbeab7.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114424_zpsed3a499a.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114424_zpsed3a499a.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114634_zps3e9371d0.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114634_zps3e9371d0.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114645_zps4546ae0c.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114645_zps4546ae0c.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114724_zps5815e3fd.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114724_zps5815e3fd.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114744_zpsfdf22b0d.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114744_zpsfdf22b0d.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114818_zps6411e059.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114818_zps6411e059.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_114941_zps0943e5c0.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_114941_zps0943e5c0.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_115026_zpsa960485e.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_115026_zpsa960485e.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_115056_zpsd4f993b7.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_115056_zpsd4f993b7.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_115128_zps27b459db.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_115128_zps27b459db.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_115148_zpsb558345c.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_115148_zpsb558345c.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_115316_zpsa01b1ccc.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_115316_zpsa01b1ccc.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_115915_zpsf0ab7ae7.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_115915_zpsf0ab7ae7.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_120105_zpsbe4b09d6.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_120105_zpsbe4b09d6.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_120143_zps0a9d04f7.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_120143_zps0a9d04f7.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_120648_zps7f6815a0.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_120648_zps7f6815a0.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_120700_zps1564d290.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_120700_zps1564d290.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_120752_zpsf951e6d9.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_120752_zpsf951e6d9.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_120815_zpsb0208128.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_120815_zpsb0208128.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_121255_zps473e653f.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_121255_zps473e653f.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_121328_zpsf85e7333.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_121328_zpsf85e7333.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_121714_zps25cccb42.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_121714_zps25cccb42.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_121725_zps67bb27d9.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_121725_zps67bb27d9.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_121945_zps047f5e64.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_121945_zps047f5e64.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_122020_zpsb3d96ec2.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_122020_zpsb3d96ec2.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_194431_zps5cdeef68.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_194431_zps5cdeef68.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_194507_zps807af691.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_194507_zps807af691.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_194554_zps0ef3ea98.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb
 

cuongcb

Binh Nhất
Tạm thời chỉ post được 40 ảnh. Anh em CLB Bế Văn Đàn chịu khó "đợi" thêm chút xíu... tối nay sẽ có đầy đủ các kiểu con đà điểu ảnh hành trình của các anh trên Cao Bằng. Kaka
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Các bác CLB Bế Văn Đàn máu nhỉ, chắ là kết hợp đi du lịch luôn. Các bác đó có lên thác Bản Gióc không hả anh Cương?
 

cuongcb

Binh Nhất
Hành trình CLB Bế Văn Đàn tại Thành phố Cao Bằng - Part 2.

[URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_123549_zps019dc6b0.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_123549_zps019dc6b0.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_123825_zpsdbfbdf78.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_123825_zpsdbfbdf78.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_123854_zpscb185010.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_123854_zpscb185010.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_124123_zpse60bac1b.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_124123_zpse60bac1b.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_124323_zps5be59486.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_124323_zps5be59486.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_124359_zpsea63141c.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_124359_zpsea63141c.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_104607_zps097d8d32.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_104607_zps097d8d32.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_105305_zps534a5fd6.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_105305_zps534a5fd6.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_110246_zps185090c7.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_110246_zps185090c7.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_110716_zps2e45cd9e.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_110716_zps2e45cd9e.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_110749_zpsed47df5e.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_110749_zpsed47df5e.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_110902_zpsd87182a6.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_110902_zpsd87182a6.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_111033_zps7ac2e54b.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_111033_zps7ac2e54b.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_111606_zpsab914682.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_111606_zpsab914682.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_111803_zps4fa9b8e5.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_111803_zps4fa9b8e5.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_112356_zpsabd09bfa.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_112356_zpsabd09bfa.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_112422_zps65d186a3.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_112422_zps65d186a3.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_112923_zps0a785569.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_112923_zps0a785569.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_113142_zpsb32c16b3.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_113142_zpsb32c16b3.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_113228_zpsc4e9754c.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_113228_zpsc4e9754c.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_113415_zpsdcf1a960.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_113415_zpsdcf1a960.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_120844_zps14548281.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_120844_zps14548281.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_122523_zps64852dc0.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_122523_zps64852dc0.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_122649_zpsce257c1f.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_122649_zpsce257c1f.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_122843_zps1c656fbf.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_122843_zps1c656fbf.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_103915_zps778005da.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_103915_zps778005da.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_103733_zpsb8fc0da8.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_103733_zpsb8fc0da8.jpg[/URL][/IMG]
 

cuongcb

Binh Nhất
Hành trình CLB Bế Văn Đàn tại Thành phố Cao Bằng - Part and!

[URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_172227_zps0901b484.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_172227_zps0901b484.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_172231_zpsa6b227a6.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_172231_zpsa6b227a6.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_172252_zps01c977a2.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_172252_zps01c977a2.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_181650_zps1c3b7721.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_181650_zps1c3b7721.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_181722_zps7c4e6074.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_181722_zps7c4e6074.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_123802_zpse4868993.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_123802_zpse4868993.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_124348_zps65641591.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_124348_zps65641591.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_112939_zps6e0b88b6.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_112939_zps6e0b88b6.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_112505_zps9e3fe43e.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_112505_zps9e3fe43e.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130714_111502_zps6556a243.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130714_111502_zps6556a243.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_213521_zps70356dd6.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_213521_zps70356dd6.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_194700_zps2765157d.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_194700_zps2765157d.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_194655_zpsaf83a21f.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_194655_zpsaf83a21f.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_194638_zps44646b7b.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_194638_zps44646b7b.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_194507_zps807af691.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_194507_zps807af691.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_194431_zps5cdeef68.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_194431_zps5cdeef68.jpg[/URL][/IMG][URL=http://s1344.photobucket.com/user/cuongcb/media/20130713_091440_zps43e18c0a.jpg.html][IMG]http://i1344.photobucket.com/albums/p641/cuongcb/20130713_091440_zps43e18c0a.jpg[/URL][/IMG]
 

cuongcb

Binh Nhất
Hẹn gặp lại các anh - Những vận động viên bóng bàn CLB Bế Văn Đàn trở lại thành phố Cao Bằng trong một ngày gần nhất! Chúc các anh luôn dồi dào sức khỏe, CLB ngày một lớn mạnh và phát triển bền vững!
 

cuongcb

Binh Nhất
Oh, Bác Ohoaitai... Bác đang sinh hoạt ở CLB nào vậy? Khi nào về quê vợ thì ghé qua CLB Bóng bàn TP Cao Bằng giao lưu nhé!
 

Ohoaitai

Thượng Sỹ
Oh, Bác Ohoaitai... Bác đang sinh hoạt ở CLB nào vậy? Khi nào về quê vợ thì ghé qua CLB Bóng bàn TP Cao Bằng giao lưu nhé!

Mình chơi bóng ở CLB Bế Văn Đàn. Dạo này đang nghỉ dưỡng thương nên không biết mấy bác này lên Cao Bằng
 

LAMMATSAT

Thượng Sỹ
Trời nhiều ảnh vậy chú Em,Đi xong về mệt quá nhưng vui vẻ,một chuyến đi giao lưu và kỷ niệm về phong cảnh và con người Cao Bằng.Cám ơn Cậu em và toàn thể AE CB đã nhiệt tình đón tiếp,hẹn gặp một ngày ngần nhất.
 

cuongcb

Binh Nhất
Thực ra trong máy em còn nhiều ảnh "dữ dội" lắm, nhưng vì những lý do "tế nhị" khác nhau nên hem tiện post mấy bức ảnh đó lên. Con gà tức nhau bởi tiếng gáy nên... keke đăng mấy ảnh đó lên sợ các chiến hữu ở nhà không đi được lại tiếc nuối... kaka
 

cuongcb

Binh Nhất
Tuyển thủ quốc gia đánh khá nhiều trận, cơ bản là thua nhiều hơn thắng. Đơn cử như Lâm Mặt Sắt - Ông bạn thân của mềnh cũng sấp mặt, nằm xuống toàn tập. Kaka
 

Tuancoi

Thượng Sỹ
Kiểu này các bác BVĐ đi chơi về mệt , 21 đánh với 9x lượt về không còn sức rồi hehe, Bác Cuongcb ơi, em ở ngay tx Bắc Kạn , hôm nào e dẫn đội thị xã lên các bác giao lưu nhé
 

Bình luận từ Facebook

Top