Đổi rinh sang màu đỏ

Theo yêu cầu của nhiều hội viên, CLB bóng bàn Đại học Ngoại ngữ (số 2 Phạm Văn Đồng) đã thay đổi toàn bộ rinh chắn bóng từ chữ trắng sang chữ đỏ. Với việc chuyển đổi này, các hội viên sẽ không bị công sáng, lẫn bóng vào chữ trong rinh, thi đấu tập luyện sẽ đạt chất lượng cao hơn. CLB sẽ dần dần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhằm tạo điều kiện cho các hội viên được tập luyện thoải mái nhất.
Rất mong được đón tiếp anh em tới tập luyện và thi đấu.
LH: 012 4444 1166
 

chu kim thanh

Trung Uý
Theo yêu cầu của nhiều hội viên, CLB bóng bàn Đại học Ngoại ngữ (số 2 Phạm Văn Đồng) đã thay đổi toàn bộ rinh chắn bóng từ chữ trắng sang chữ đỏ. Với việc chuyển đổi này, các hội viên sẽ không bị công sáng, lẫn bóng vào chữ trong rinh, thi đấu tập luyện sẽ đạt chất lượng cao hơn. CLB sẽ dần dần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhằm tạo điều kiện cho các hội viên được tập luyện thoải mái nhất.
Rất mong được đón tiếp anh em tới tập luyện và thi đấu.
LH: 012 4444 1166
 

Bình luận từ Facebook

Top