DANH SÁCH XẾP HẠNG VĐV SAIGON SUPER LEAGUE 2017

fbi

Administrator
DANH SÁCH BXH SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THAY ĐỔI CHO HỢP LÝ HƠN TRƯỚC KHI MÙA GIẢI BẮT ĐẦU

DS VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM U2300
MãVĐV . . Họ tên VĐV. . . . . . . . . Hạng . Điểm
--------------------------------------------------
V010 . . Nguyễn Tiến Đăng Vũ. . . . . A1 . . 2293
V004 . . Đặng Trần Phú. . . . . . . . A1 . . 2288
V765 . . Trần Huy Bảo . . . . . . . . A1 . . 2262
V003 . . Lê Đình Duy. . . . . . . . . A1 . . 2251
V370 . . Tăng Phạm Trọng Hiếu . . . . A1 . . 2250
V521 . . Phạm Lê Hòa. . . . . . . . . A1 . . 2250
V763 . . Lý Tiểu Lân. . . . . . . . . A1 . . 2250
V097 . . Nguyễn Ngọc Thanh Phong. . . A1 . . 2245
V683 . . Nguyễn Phi Vũ. . . . . . . . A1 . . 2185
V006 . . Nguyễn Hoàng Long(Tí). . . . A1 . . 2192
V165 . . Vũ Đức Tuấn. . . . . . . . . A1 . . 2250
V230 . . Hồ Ngọc Thuận. . . . . . . . A2 . . 2150
V040 . . Nguyễn Đăng Khoa . . . . . . A2 . . 2177
V005 . . Diệp Thế Lân . . . . . . . . A2 . . 2150
V008 . . Nguyễn Minh Thới . . . . . . A2 . . 2150
V015 . . Trần Vĩnh Phát . . . . . . . A2 . . 2150
V020 . . Từ Mạnh Trường . . . . . . . A2 . . 2150
V022 . . Ngô Bảo Lộc. . . . . . . . . A2 . . 2150
V027 . . Bùi Duy Khánh. . . . . . . . A2 . . 2150
V061 . . Huỳnh Huy Phong. . . . . . . A2 . . 2150
V065 . . Phạm Huy Tùng. . . . . . . . A2 . . 2150
V762 . . Trần Hoài Nam. . . . . . . . A2 . . 2150
V196 . . Lê Anh Đức . . . . . . . . . A2 . . 2150
 
Last edited:

fbi

Administrator
DS VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM U2100

MãVĐV . . Họ tên VĐV. . . . . . . . . Hạng . Điểm
---------------------------------------------------------------
V014 . . Mai Huỳnh Quang Duy. . . . . B1 . . 2050
V021 . . Lê Trọng Nghĩa . . . . . . . B1 . . 2050
V764 . . Hải Trắng. . . . . . . . . . B1 . . 2050

V001 . . Nguyễn Minh Thơ. . . . . . . B1 . . 2050
V002 . . Võ Kỳ Long . . . . . . . . . B1 . . 2050
V007 . . Hoàng Đức Minh . . . . . . . B1 . . 2050
V102 . . Thái Hoàng Hà. . . . . . . . B1 . . 2050
V009 . . Nguyễn Hoàng Long(Phile) . . B1 . . 2050
V770 . . Phạm Đình Thông. . . . . . . B1 . . 2050
V045 . . Trần Xuân Hiếu . . . . . . . B1 . . 2050
V034 . . Phạm Hoàng Quốc Anh. . . . . B1 . . 2050
V766 . . Trương Quốc Dũng . . . . . . B1 . . 2128
V529 . . Trần Thịnh . . . . . . . . . B1 . . 2089
V542 . . Đặng Lê Trung. . . . . . . . B1 . . 2075
V032 . . Tô Hoàng Linh. . . . . . . . B1 . . 2060
V030 . . Phạm Hoàng Hải . . . . . . . B1 . . 2051
V018 . . Nguyễn Tuấn Anh. . . . . . . B1 . . 2050
V037 . . Nguyễn Ngọc Đăng . . . . . . B1 . . 2050
V058 . . Nguyễn Thanh Đông. . . . . . B1 . . 2050
V121 . . Nguyễn Văn Linh. . . . . . . B1 . . 2050
V031 . . Nguyễn Phúc. . . . . . . . . B1 . . 2050
V767 . . Nguyễn Hòa Phương. . . . . . B1 . . 2050
V036 . . Nguyễn Thanh Phương. . . . . B1 . . 2050
V085 . . Trần Hoàng Quân. . . . . . . B1 . . 2050
V042 . . Huỳnh Hữu Quân . . . . . . . B1 . . 2050
V054 . . Nguyễn Quang Sáng. . . . . . B1 . . 2050
V076 . . Ngô Tuấn Tài . . . . . . . . B1 . . 2050
V057 . . Lê Trung Thắng . . . . . . . B1 . . 2050
V044 . . Dương Ngọc Thắng . . . . . . B1 . . 2050
V011 . . Nguyễn Minh Thư. . . . . . . B1 . . 2050
V029 . . Phạm Anh Tuấn. . . . . . . . B1 . . 2050
V050 . . Cao Duy Tùng . . . . . . . . B1 . . 2050
V062 . . Hoàng Xuân Tùng. . . . . . . B1 . . 2050
V056 . . Lê Huỳnh Phương. . . . . . . B1 . . 2032
V175 . . Lâm Quang Trường . . . . . . B1 . . 2031
V111 . . Phan Lê Minh Trí . . . . . . B1 . . 2021
V066 . . Bùi Thiên Vũ . . . . . . . . B1 . . 2017
V526 . . Thái Như Ý . . . . . . . . . B1 . . 2007
V444 . . Ngô Duy Quang. . . . . . . . B1 . . 2003
V023 . . Nguyễn Hồng Quang. . . . . . B1 . . 1996
V769 . . Lưu Khải Khiêm . . . . . . . B2 . . 1996
V088 . . Trần Huy Bằng. . . . . . . . B2 . . 1964
V147 . . Trần Vị Phát . . . . . . . . B2 . . 1959
V063 . . Trần Tuấn Anh. . . . . . . . B2 . . 1950
V095 . . Đỗ Quang Bình. . . . . . . . B2 . . 1950
V055 . . Trương Huy Cường . . . . . . B2 . . 1950
V180 . . Trần Khánh Dân . . . . . . . B2 . . 1950
V543 . . Trương Thúc Danh . . . . . . B2 . . 1950
V103 . . Trịnh Kiêm Diềm. . . . . . . B2 . . 1950
V043 . . Lê Quý Đức . . . . . . . . . B2 . . 1950
V016 . . Bùi Quang Dũng . . . . . . . B2 . . 1950
V049 . . Đỗ Hữu Hạnh. . . . . . . . . B2 . . 1950
V019 . . Phạm Trung Hiệp. . . . . . . B2 . . 1950
V070 . . Nguyễn Hữu Đăng Khoa . . . . B2 . . 1950
V072 . . Hàng Đức Lương . . . . . . . B2 . . 1950
V117 . . Nguyễn Quốc Minh . . . . . . B2 . . 1950
V114 . . Trần Quốc Dũng Minh. . . . . B2 . . 1950
V024 . . Andrew Hung Pham . . . . . . B2 . . 1950
V096 . . Nguyễn Bá Phúc . . . . . . . B2 . . 1950
V365 . . Vũ Phan Quân . . . . . . . . B2 . . 1950
V288 . . Phạm Văn Sĩ. . . . . . . . . B2 . . 1950
V369 . . Lưu Đức Thắng. . . . . . . . B2 . . 1950
V130 . . Ngô Anh Tú . . . . . . . . . B2 . . 1950
V118 . . Trần Ái Văn. . . . . . . . . B2 . . 1950
V035 . . Nguyễn Hải Vi. . . . . . . . B2 . . 1950
V080 . . Nguyễn Phúc Hoàng Vũ . . . . B2 . . 1950
V768 . . Nguyễn Thanh Giới. . . . . . B2 . . 1950
V396 . . Nguyễn Đức Thành . . . . . . B2 .. 1950
V028 . . Mạc Tuấn Anh . . . . . . . . B1 . . 2050
V051 . . Tạ Tuấn Anh. . . . . . . . . B1 . . 2050
V541 . . Nguyễn Mai Thy . . . . . . . B2 . . 1950
V068 . . Lê Phước Toàn. . . . . . . . B2 . . 1950
V105 . . Huỳnh Minh Trí . . . . . . . B2 . . 1950
V549 . . Nguyễn Thành Tài . . . . . . B2 . . 1950
V047 . . Nguyễn Thiên Tấn . . . . . . B2 . . 1950
V017 . . Lâm Minh Đức . . . . . . . . B2 . . 2035
V129 . . Nguyễn Huỳnh An. . . . . . . B2 . . 1950

V129 . . Nguyễn Như Thành Nhân. . . . B2 . . 1950
 
Last edited:

fbi

Administrator
DS VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM U1900

MãVĐV . . Họ tên VĐV. . . . . . . . . Hạng . Điểm
-----------------------------------------
V0012 . . . C1 . . . 1850 . . . Mai Hoàng Minh Sơn
V0077 . . . C1 . . . 1850 . . . Đàm Quang Huy
V0104 . . . C1 . . . 1850 . . . Châu Hồng Phát
V0069 . . . C1 . . . 1850 . . . Đinh Đăng Dzuy
V0038 . . . C1 . . . 1850 . . . Huỳnh Tuấn Pháp
V0094 . . . C1 . . . 1850 . . . Mai Chí Thành
V0026 . . . C1 . . . 1850 . . . Trương Chí Minh
V0026 . . . C1 . . . 1850 . . . NGuyễn Minh Thi
V0740 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Bá Thanh
V0013 . . . C1 . . . 1850 . . . Hồ Nhựt Tuấn
V0090 . . . C1 . . . 1850 . . . Lâm Quang Triết
V0064 . . . C1 . . . 1850 . . . Phạm Lê Hoàng
V0137 . . . C1 . . . 1850 . . . Phạm Hoàng Quốc Bảo
V0547 . . . C1 . . . 1850 . . . Vòng Bảo Bảo
V0101 . . . C1 . . . 1850 . . . Lê Quang Cảnh
V0074 . . . C1 . . . 1850 . . . Lưu Vĩnh Trị
V0078 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Bá Minh
V0422 . . . C1 . . . 1850 . . . Trần Hoàng Hiếu
V0041 . . . C1 . . . 1850 . . . Nghiêm Thiện Chức
V0384 . . . C1 . . . 1850 . . . Phạm Thế Huy
V0779 . . . C1 . . . 1850 . . . Lê Nguyễn Hồng Đức
V0083 . . . C1 . . . 1850 . . . Trần Xuân Lâm
V0060 . . . C1 . . . 1850 . . . Mai Viết Bảo Trân
V0271 . . . C1 . . . 1850 . . . Phan Hoàng Hiếu
V0046 . . . C1 . . . 1850 . . . Phạm Nguyễn Côn
V0161 . . . C1 . . . 1850 . . . Hoàng Tiến Dũng
V0375 . . . C1 . . . 1850 . . . Ngụy Thành Quốc
V0039 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Văn Hiền
V0053 . . . C1 . . . 1850 . . . Ngô Duy Trác
V0680 . . . C1 . . . 1850 . . . Từ Thế Hùng
V0098 . . . C1 . . . 1850 . . . Đặng Thanh Tòng
V0394 . . . C1 . . . 1850 . . . Văn Công Thắng
V0091 . . . C1 . . . 1850 . . . Tạ Phi Long
V0677 . . . C1 . . . 1850 . . . Liêu Thành Long
V0149 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn PhạmThanh Thúy An
V0173 . . . C1 . . . 1850 . . . Trương Văn Bá
V0128 . . . C1 . . . 1850 . . . Võ Bá Dũng
V0381 . . . C1 . . . 1850 . . . Bùi Huy Hải
V0132 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Minh Hồng Hạnh
V0371 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Thị Minh Hiếu
V0551 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Hiệp Hòa
V0681 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Hữu Huân
V0668 . . . C1 . . . 1850 . . . Vương Dục Uy
V0119 . . . C1 . . . 1850 . . . Ngô Hồ Thanh Hùng
V0185 . . . C1 . . . 1850 . . . Liên Kiệt
V0372 . . . C1 . . . 1850 . . . Phát Võ Hoài Lâm
V0142 . . . C1 . . . 1850 . . . Mai Văn Lê
V0523 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Duy Minh
V0033 . . . C1 . . . 1850 . . . Trương Bộ Năng
V0135 . . . C1 . . . 1850 . . . Đoàn Nguyễn
V0156 . . . C1 . . . 1850 . . . Bùi Quang Thanh Nhàn
V0075 . . . C1 . . . 1850 . . . Hồ Hiếu Nhân
V0374 . . . C1 . . . 1850 . . . Lâm Nguyễn Huy Phong
V0176 . . . C1 . . . 1850 . . . Ngô Gia Phúc
V0081 . . . C1 . . . 1850 . . . Võ Hữu Phương
V0082 . . . C1 . . . 1850 . . . Trương Minh Phương
V0099 . . . C1 . . . 1850 . . . Vũ Duy Phương(map)
V0553 . . . C1 . . . 1850 . . . Huỳnh Thái Quang
V0126 . . . C1 . . . 1850 . . . Mai Văn Quang
V0152 . . . C1 . . . 1850 . . . Trần Thanh Tân
V0100 . . . C1 . . . 1850 . . . Huỳnh Minh Tân
V0116 . . . C1 . . . 1850 . . . Bùi Thế Nghĩa
V0393 . . . C1 . . . 1850 . . . Vũ Nam Thắng
V0177 . . . C1 . . . 1850 . . . Lưu Trường Thành
V0357 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Minh Thành
V0139 . . . C1 . . . 1850 . . . Đặng Phước Thịnh
V0545 . . . C1 . . . 1850 . . . Hoàng Quang Thịnh
V0113 . . . C1 . . . 1850 . . . Trần Châu Thới
V0242 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Bạch Thanh Thư
V0184 . . . C1 . . . 1850 . . . Trần Triệu Tiến
V0525 . . . C1 . . . 1850 . . . Nguyễn Thành Tín
V0538 . . . C1 . . . 1850 . . . Trần Ngọc Quỳnh Trâm
V0154 . . . C1 . . . 1850 . . . Trần Nguyễn Thanh Trúc
V0202 . . . C1 . . . 1850 . . . Lê Minh Tuấn (GP)
V0127 . . . C1 . . . 1850 . . . Lê Quang Vinh
V0787 . . . C1 . . . 1850 . . . Vũ Phúc Lộc
V0675 . . . C1 . . . 1850 . . . Lê Hồng Hảo
V0178 . . . C1 . . . 1850 . . . Bùi Tuấn Anh
V0771 . . . C1 . . . 1850 . . . Đào Hồng Lĩnh
V0089 . . . C1 . . . 1850 . . . Đào Duy Anh
V0086 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Huyết Hùng
V0146 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Thụ Bảo
V0517 . . . C2 . . . 1750 . . . Phạm Huy Bảo
V0279 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Đức Bình
V0250 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Minh Châu
V0379 . . . C2 . . . 1750 . . . Huỳnh Minh Châu
V0123 . . . C2 . . . 1750 . . . Hoàng Đình Chiến
V0781 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Quốc Cường
V0546 . . . C2 . . . 1750 . . . Đoàn Phước Đài
V0611 . . . C2 . . . 1750 . . . Phan Hoàng Đăng
V0350 . . . C2 . . . 1750 . . . Phạm Tiến Đạt
V0193 . . . C2 . . . 1750 . . . Mai Thành Đạt
V0160 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Đức Độ
V0774 . . . C2 . . . 1750 . . . Hồ Anh Dũng
V0168 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Thanh Hải
V0513 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Hoài Hải
V0109 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Hào Hiệp
V0308 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Trung Hiếu
V0131 . . . C2 . . . 1750 . . . Lê Toàn Hiếu
V0544 . . . C2 . . . 1750 . . . Phan Minh Hòa
V0093 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Vĩnh Hòa
V0140 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Đình Hòa
V0659 . . . C2 . . . 1750 . . . Đặng Vũ Minh Hoàng
V0557 . . . C2 . . . 1750 . . . Đỗ Mạnh Hoàng
V0172 . . . C2 . . . 1750 . . . Phạm Tô Trung Hưng
V0143 . . . C2 . . . 1750 . . . Võ Anh Huy
V0183 . . . C2 . . . 1750 . . . Lư Tuấn Huy
V0652 . . . C2 . . . 1750 . . . Hồ Đức Huy
V0191 . . . C2 . . . 1750 . . . Đinh Gia Huỳnh
V0267 . . . C2 . . . 1750 . . . Phạm Đăng Khảm
V0229 . . . C2 . . . 1750 . . . Dương Vĩ Kiệt
V0655 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Tuấn Kiệt
V0201 . . . C2 . . . 1750 . . . Lê Hoàng Anh Kiệt
V0106 . . . C2 . . . 1750 . . . Lê Hoàng Thùy Lam
V0133 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Hoàng Lê
V0777 . . . C2 . . . 1750 . . . Huỳnh Tấn Lộc
V0386 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Ô Luân
V0120 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Văn Luật
V0194 . . . C2 . . . 1750 . . . Mai Văn Lượng
V0775 . . . C2 . . . 1750 . . . Hồ Anh Minh
V0179 . . . C2 . . . 1750 . . . Đinh Công Minh
V0226 . . . C2 . . . 1750 . . . Dương Quang Minh
V0187 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Khải Minh
V0684 . . . C2 . . . 1750 . . . Liêu Tú Mỹ
V0786 . . . C2 . . . 1750 . . . Võ Tấn Nam
V0686 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Nam
V0048 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Đình Nghị
V0785 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Quang Nghĩa
V0780 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Hào Nhiên
V0110 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Tấn Phát
V0236 . . . C2 . . . 1750 . . . Liếu Văn Phát
V0189 . . . C2 . . . 1750 . . . Huỳnh Khắc Phục
V0166 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Việt Quang
V0673 . . . C2 . . . 1750 . . . Lê Trung Quang
V0783 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Thế Bảo Quốc
V0555 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Ngọc Quý
V0776 . . . C2 . . . 1750 . . . Hoàng Xuân Sơn
V0518 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Thanh Song
V0150 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Tuấn Tuyết Suơng
V0778 . . . C2 . . . 1750 . . . KEN TAN
V0531 . . . C2 . . . 1750 . . . Trần Duy Tân
V0215 . . . C2 . . . 1750 . . . Đỗ Ngọc Tần
V0390 . . . C2 . . . 1750 . . . Phạm Xuân Thái
V0691 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Nhật Thái
V0392 . . . C2 . . . 1750 . . . Phan Đức Thắng
V0395 . . . C2 . . . 1750 . . . Văn Công Thành
V0266 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Văn Thịnh
V0685 . . . C2 . . . 1750 . . . Lê Quang Thịnh
V0136 . . . C2 . . . 1750 . . . Chu Đức Thọ
V0784 . . . C2 . . . 1750 . . . Sao Chí Thông
V0593 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Chinh Thông
V0682 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Trung Tiến
V0669 . . . C2 . . . 1750 . . . Trịnh Văn Tiến
V0377 . . . C2 . . . 1750 . . . Huỳnh Trung Tính
V0087 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Lê Trần
V0155 . . . C2 . . . 1750 . . . Lê Hữu Trí
V0124 . . . C2 . . . 1750 . . . Đỗ Hữu Trí
V0273 . . . C2 . . . 1750 . . . Vương Tấn Hoàng Triệu
V0730 . . . C2 . . . 1750 . . . Trương Hữu Trọng
V0084 . . . C2 . . . 1750 . . . Lê Trung Trực
V0666 . . . C2 . . . 1750 . . . Võ Đức Trung
V0192 . . . C2 . . . 1750 . . . Ngô Hoàng Quang Trung
V0782 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Thanh Tuấn
V0067 . . . C2 . . . 1750 . . . Đỗ Hoàng Tuấn
V0235 . . . C2 . . . 1750 . . . Lê Minh Tuấn
V0237 . . . C2 . . . 1750 . . . Lương Đức Tuấn
V0241 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Anh Tùng
V0676 . . . C2 . . . 1750 . . . Cao Xuân Tùng
V0204 . . . C2 . . . 1750 . . . Trương Tấn Tùng
V0401 . . . C2 . . . 1750 . . . Vương Vinh
V0223 . . . C2 . . . 1750 . . . Chung Phước Vĩnh
V0243 . . . C2 . . . 1750 . . . Nguyễn Quốc Vững
V0182 . . . C2 . . . 1750 . . . Đinh Hồng Hải
V0808 . . . C2 . . . 1750 . . . Ngô Bảo Phương Long
V0831 . . . C2 . . . 1750 . . . Pham Xuân Trung Kiên
V1293 . . . C2 . . . 1750 . . . La Vĩnh Nghi
 
Last edited:

fbi

Administrator
DS VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM U1700

MÃ VĐV . . . Hạng . . . Điểm. . . HỌ TÊN VĐV
-------------------------------------------------
V0079 . . . D1 . . . 1850 . . . Hồ Anh Triết
V0108 . . . D1 . . . 1650 . . . Mai Bá Định
V0153 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Đức Lộc
V0552 . . . D1 . . . 1650 . . . Trương Quốc Hồng
V0163 . . . D1 . . . 1650 . . . Dương Tỷ
V0612 . . . D1 . . . 1650 . . . Hoàng Ân
V0238 . . . D1 . . . 1650 . . . Lương Thành Trung
V0687 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Hồ Ngọc Thiên
V0373 . . . D1 . . . 1650 . . . Lý Hồ Lợi
V0556 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Nhật Minh
V0402 . . . D1 . . . 1650 . . . Chu Hoài Anh
V0181 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Thị Lý Bá
V0539 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Ngọc Yến Nhi
V0107 . . . D1 . . . 1650 . . . Lương Ngọc Oanh
V0387 . . . D1 . . . 1650 . . . Lâm Thị Nghĩa
V0122 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Lâm Bình
V0746 . . . D1 . . . 1650 . . . Du Xuân Bình
V0745 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Thanh Bình2
V0772 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Trọng Châu
V0406 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Hoàng Chinh
V0312 . . . D1 . . . 1650 . . . Phạm Văn Chương
V0190 . . . D1 . . . 1650 . . . Diệp Thế Chương
V0408 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Tự Cường
V0285 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Ngọc Cường
V0330 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Đăng Tuấn Cường
V0208 . . . D1 . . . 1650 . . . Đỗ Trọng Đức
V0233 . . . D1 . . . 1650 . . . Huỳnh Hữu Dũng
V0663 . . . D1 . . . 1650 . . . Cao Văn Dũng
V0263 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Trí Dũng
V0692 . . . D1 . . . 1650 . . . Phạm Đức Duy
V0759 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Quốc Duy
V0532 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Trần Trường Giang
V0332 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Thanh Hà
V0317 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Mạnh Hà
V0157 . . . D1 . . . 1650 . . . Bùi Thanh Hải
V0382 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Huỳnh Trung Hậu
V0419 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Văn Hiến
V0604 . . . D1 . . . 1650 . . . Lê Trung Hiếu
V0299 . . . D1 . . . 1650 . . . Phan Văn Hổ
V0567 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Duy Hoàng
V0690 . . . D1 . . . 1650 . . . La Nhật Kim Hoàng
V0383 . . . D1 . . . 1650 . . . Ngô Duy Hoàng
V0207 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Hữu Nam Huân
V0430 . . . D1 . . . 1650 . . . Lâm Chí Hùng
V0212 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Lê Hùng
V0582 . . . D1 . . . 1650 . . . Cao Chí Hùng
V0435 . . . D1 . . . 1650 . . . Hồ Hoàng Hải Hưng
V0651 . . . D1 . . . 1650 . . . Chin Hon Kat
V0210 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Thanh Kha
V0355 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Tùng Lâm
V0307 . . . D1 . . . 1650 . . . Khổng Đức Lộc
V0760 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Đặng Xuân Lộc
V0446 . . . D1 . . . 1650 . . . Võ Bá Lợi
V0447 . . . D1 . . . 1650 . . . Hoàng Đức Long
V0224 . . . D1 . . . 1650 . . . Đinh Hoàng Thế Long
V0629 . . . D1 . . . 1650 . . . Hùynh Quang Lynh
V0452 . . . D1 . . . 1650 . . . Thiều Quang Mẫn
V0245 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Đức Mạnh
V0454 . . . D1 . . . 1650 . . . Lý Vương Minh
V0773 . . . D1 . . . 1650 . . . Mai Văn Minh
V0628 . . . D1 . . . 1650 . . . Huỳnh Công Minh
V0578 . . . D1 . . . 1650 . . . Lê Hoàng Minh
V0667 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Thành Nam
V0170 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Văn Nam
V0462 . . . D1 . . . 1650 . . . Cao Trung Năm
V0465 . . . D1 . . . 1650 . . . Huỳnh Quang Ngộ
V0296 . . . D1 . . . 1650 . . . Dương Thành Nhân
V0389 . . . D1 . . . 1650 . . . Hoàng Đức Minh Nhật
V0300 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Hồng Nhựt
V0586 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Thanh Phát
V0349 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Thanh Phong
V0471 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Thành Phong
V0640 . . . D1 . . . 1650 . . . Đỗ Ngọc Phúc
V0537 . . . D1 . . . 1650 . . . Vũ Duy Phương
V0761 . . . D1 . . . 1650 . . . Danny Quách
V0231 . . . D1 . . . 1650 . . . Hoàng Văn Quý
V0568 . . . D1 . . . 1650 . . . Đặng Hồng Sơn
V0199 . . . D1 . . . 1650 . . . Lê Thanh Sơn
V0477 . . . D1 . . . 1650 . . . Lý Thanh Sơn
V0479 . . . D1 . . . 1650 . . . Đặng Thái Sơn
V0688 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Hữu Tài
V0481 . . . D1 . . . 1650 . . . Giáp Nguyễn Đức Tài
V0169 . . . D1 . . . 1650 . . . Võ Thành Tâm
V0576 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Tân
V0574 . . . D1 . . . 1650 . . . Ngô Việt Thăng
V0483 . . . D1 . . . 1650 . . . Vũ Quyết Thắng
V0595 . . . D1 . . . 1650 . . . Phạm Văn Thanh
V0289 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Trí Hà Thanh
V0376 . . . D1 . . . 1650 . . . Lê Duy Thanh
V0643 . . . D1 . . . 1650 . . . Lao Chí Thành
V0186 . . . D1 . . . 1650 . . . Đỗ Ngọc Thạnh
V0219 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Hồng Thọ
V0280 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Đức Thuận
V0757 . . . D1 . . . 1650 . . . Phan Trọng Thủy Tiên
V0639 . . . D1 . . . 1650 . . . Văn Nhật Tiến
V0269 . . . D1 . . . 1650 . . . Phạm Quốc Toàn
V0633 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Ngươn Triết
V0216 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Minh Trung
V0399 . . . D1 . . . 1650 . . . Huỳnh Văn Trung
V0400 . . . D1 . . . 1650 . . . Phan Tất Trung
V0244 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Đăng Tuấn Tú
V0689 . . . D1 . . . 1650 . . . Khổng Đức Tuấn
V0348 . . . D1 . . . 1650 . . . Phan Thanh Tùng
V0755 . . . D1 . . . 1650 . . . Lê Văn Tùng
V0505 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Thanh TùngBD
V0530 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Trương Kim Tuyến
V0590 . . . D1 . . . 1650 . . . Nguyễn Năng Văn
V0554 . . . D1 . . . 1650 . . . Phan Đình Việt
V0294 . . . D1 . . . 1650 . . . Đỗ Tấn Vinh
V0052 . . . D1 . . . 1650 . . . Lý Minh Tân
V0570 . . . D1 . . . 1650 . . . Vũ Thúy Vy
V0115 . . . D1 . . . 1650 . . . Vũ Thanh Xuân
V0144 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Chấp Toàn
V0378 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Chấp Chánh
V0367 . . . D1 . . . 1650 . . . Trương Trung Hậu
V0158 . . . D1 . . . 1650 . . . Hoàng Quang Vũ
V0151 . . . D1 . . . 1650 . . . Phạm Nhân Duy Linh
V0125 . . . D1 . . . 1650 . . . Trần Thanh Dũng
V1206 . . . D1 . . . 1650 . . . Mao Khải Hoàng
V0148 . . . D1 . . . 1650 . . . Huỳnh Minh Khang
V0346 . . . D1 . . . 1650 . . . Lê Minh Trường
 
Last edited:

fbi

Administrator
DS VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM U1600 (D2)
MÃ VĐV . . . Hạng . . . Điểm. . . HỌ TÊN VĐV
-------------------------------------------
V0540 . . . D2 . . . 1550 . . . Đinh Huỳnh Tố Quyên
V0466 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Hồng Ngữ
V0565 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Thanh Phong
V0720 . . . D2 . . . 1550 . . . Mai Phúc Minh
V0333 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đức Phụng Sang

V0411 . . . D2 . . . 1550 . . . Dư Quang Đức
V0583 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Bá Vũ
V0618 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Nguyễn Trang Anh
V0671 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Ngọc Duy Anh
V0569 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Hoàng Anh
V0403 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đức Anh
V0519 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thị Huyền Trân
V0327 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Giám Tài
V0351 . . . D2 . . . 1550 . . . Lý Hoài Bắc
V0577 . . . D2 . . . 1550 . . . Phan Tuấn Bảo
V0600 . . . D2 . . . 1550 . . . Mai Tú Uyên
V0614 . . . D2 . . . 1550 . . . Hồ Phương Uyên
V0319 . . . D2 . . . 1550 . . . Đỗ Ngọc Châu
V0609 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Viết Châu
V0407 . . . D2 . . . 1550 . . . Đỗ Mạnh Chung
V0134 . . . D2 . . . 1550 . . . Từ Mạnh Cường
V0380 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Đức Cường
V0728 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Văn Đài
V0261 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thọ Dân
V0409 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Bạch Đằng
V0306 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Thanh Danh
V0262 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tiến Đạt
V0598 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Minh Diện
V0410 . . . D2 . . . 1550 . . . Châu Quang Điền
V0591 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tiến Định
V0248 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hữu Định
V0340 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Lê Vương Đoàn
V0678 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Thạch Du
V0581 . . . D2 . . . 1550 . . . An Văn Đức
V0660 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hoàng Đức
V0662 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Phương Hiền Đức
V0534 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Vũ Đức
V0617 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Văn Đức
V0174 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đức
V0284 . . . D2 . . . 1550 . . . Uông Trần Bửu Đức
V0302 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Văn Dũng
V0653 . . . D2 . . . 1550 . . . Trương Ngọc Dũng
V0334 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tiến Dũng
V0167 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Quang Dũng
V0564 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tiến Dũng
V0218 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tiến Dũng
V0520 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Tiến Dũng
V0413 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hoàng Dũng
V0732 . . . D2 . . . 1550 . . . Bảo Dũng
V0274 . . . D2 . . . 1550 . . . Phan Hoàng Dương
V0608 . . . D2 . . . 1550 . . . Lý Tuấn Dương
V0750 . . . D2 . . . 1550 . . . Quốc Dương
V0286 . . . D2 . . . 1550 . . . Võ Minh Duy
V0337 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Đắc Duy
V0739 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Thiện Duy
V0415 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Dzuy
V0417 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Ngọc Giàu
V0623 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thị Ngọc Hà

V0738 . . . D2 . . . 1550 . . . Quang Hà
V0589 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đông Minh Hải
V0141 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thanh Hải
V0345 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Hồng Hải
V0753 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Việt Hải
V0756 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Thanh Hải
V0627 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Xuân Hạnh
V0418 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tuấn Hảo
V0421 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thanh Hiền
V0420 . . . D2 . . . 1550 . . . Lưu Chí Hiền
V0258 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thanh Hiển
V0708 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đồng Hiệp
V0217 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Hữu Hiếu
V0270 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Trung Hiếu
V0277 . . . D2 . . . 1550 . . . Thân Trọng Hiếu
V0287 . . . D2 . . . 1550 . . . Võ Trung Hiếu
V0631 . . . D2 . . . 1550 . . . Trương Quang Hiếu
V0672 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thành Hiếu
V0282 . . . D2 . . . 1550 . . . Trương Hoàng Hiếu
V0253 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Ngọc Hòa
V0423 . . . D2 . . . 1550 . . . Hồ Thanh Hòa
V0535 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tài Bảo Hòa
V0424 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Kế Hoạch
V0265 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Văn Hoan
V0255 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Huy Hoàng
V0338 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Kim Hoàng
V0606 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Anh Hoàng
V0698 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Huy Hoàng
V0425 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Quý Hợi
V0426 . . . D2 . . . 1550 . . . Dương Quang Hớn
V0427 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Trí Hồng
V0360 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Đức Hợp
V0301 . . . D2 . . . 1550 . . . Đinh Xuân Hùng
V0431 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Đức Hùng
V0432 . . . D2 . . . 1550 . . . Đào Viết Hùng
V0434 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Chí Hùng
V0737 . . . D2 . . . 1550 . . . Mai Quốc Hùng
V0642 . . . D2 . . . 1550 . . . Khưu Vĩnh Hưng
V0561 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn quốc Huy
V0658 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Quốc Huy
V0575 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tiến Huy
V0706 . . . D2 . . . 1550 . . . Trang Thành Khải
V0225 . . . D2 . . . 1550 . . . Đoàn Duy Khang
V0528 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Quốc Khanh
V0318 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Xuân Khanh
V0438 . . . D2 . . . 1550 . . . Cao Minh Khánh
V0440 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đăng Khiêm
V0290 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Công Khoa
V0656 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Lê Anh Toàn
V0649 . . . D2 . . . 1550 . . . Đỗ Đăng Khoa
V0721 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Minh Khoa
V0441 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Ngọc Khôi
V0626 . . . D2 . . . 1550 . . . Tôn Thất Khôi
V0709 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Nguyễn Minh Khôi
V0331 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Ngọc Khuê
V0442 . . . D2 . . . 1550 . . . Đặng Nguyễn Thái Khương
V0613 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Trần Anh Kiệt
V0329 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Anh Kiệt
V0203 . . . D2 . . . 1550 . . . Lý Viển Kỳ
V0443 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Viên Kỳ
V0644 . . . D2 . . . 1550 . . . Dương Trần Lâm
V0624 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thanh Liêm
V0315 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Văn Linh
V0326 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Ngọc Linh
V0664 . . . D2 . . . 1550 . . . Võ Tuấn Linh
V0744 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Đức Linh
V0445 . . . D2 . . . 1550 . . . Dương Hoàng Kim Loan
V0515 . . . D2 . . . 1550 . . . Lâm Thành Lộc
V0701 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thanh Lộc
V0707 . . . D2 . . . 1550 . . . Cao Hữu Lộc
V0385 . . . D2 . . . 1550 . . . Đào Đức Lợi
V0321 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Hồng Long
V0637 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Hoàng Long
V0722 . . . D2 . . . 1550 . . . Phan Đào Việt Long
V0731 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Ngọc Long
V0621 . . . D2 . . . 1550 . . . Võ Văn Luật
V0214 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Kim Lương
V0414 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Quốc Lưu
V0448 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Kim Lưu
V0451 . . . D2 . . . 1550 . . . Đàm Quang Mai
V0450 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Đặng Thanh Mai
V0453 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Hoàng Mạnh
V0228 . . . D2 . . . 1550 . . . Trương Chiếu Minh
V0455 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Ngô Phúc Minh
V0533 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Phúc Bảo Minh
V0536 . . . D2 . . . 1550 . . . Hồ Quang Minh
V0601 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Châu Minh
V0634 . . . D2 . . . 1550 . . . Phan Sử Nguyệt Minh
V0641 . . . D2 . . . 1550 . . . Châu Đức Minh
V0461 . . . D2 . . . 1550 . . . Đỗ Trí Minh
V0459 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Hoàng Minh
V0458 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Lê Minh
V0456 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Thanh Minh
V0460 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Gia Cao Minh
V0696 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Văn Minh
V0700 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Quang Minh
V0715 . . . D2 . . . 1550 . . . Đặng Nhật Minh
V0749 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Văn Minh
V0719 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Trịnh Tiểu My
V0726 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đức Mỹ
V0620 . . . D2 . . . 1550 . . . Võ Thành Nam
V0281 . . . D2 . . . 1550 . . . Trịnh Hải Nam
V0512 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Thành Nam
V0602 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thị Xuân Mai
V0464 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Minh Nghĩa
V0138 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Cẩm Nguyên
V0305 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Phan Thảo Nguyên
V0735 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Khôi Nguyên
V0467 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Hiền Nhã
V0733 . . . D2 . . . 1550 . . . Trịnh Khánh Nhã
V0325 . . . D2 . . . 1550 . . . Lư Đình Nhân

V0341 . . . D2 . . . 1550 . . . Châu Nguyên Nhật
V0560 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Hoàng Minh Nhật
V0347 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Duy Niên
V0587 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hoàng Ninh
V0754 . . . D2 . . . 1550 . . . Ngô Paris
V0559 . . . D2 . . . 1550 . . . Châu nguyên Phát
V0580 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thanh Phi
V0363 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Đắc Phi
V0616 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Bảo Phiên
V0742 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Hoàng Phong
V0249 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hữu Phú
V0366 . . . D2 . . . 1550 . . . Tạ Gia Phú
V0630 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đình Phước
V0313 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Phước
V0747 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Thiện Phước
V0562 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần quốc Phương
V0654 . . . D2 . . . 1550 . . . Trang Thanh Phương
V0472 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Việt Phương
V0703 . . . D2 . . . 1550 . . . Lương Thị Huệ Phương
V0758 . . . D2 . . . 1550 . . . Quách Vũ Phương
V0473 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hoàng Quân
V0354 . . . D2 . . . 1550 . . . An Vũ Quang
V0474 . . . D2 . . . 1550 . . . Hồ Quang
V0342 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Hồng Quang
V0714 . . . D2 . . . 1550 . . . Ngô Việt Quang
V0713 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hồng QuangD
V0605 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Anh Quốc
V0727 . . . D2 . . . 1550 . . . Trương Văn Quý
V0475 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Ngọc Quyết
V0571 . . . D2 . . . 1550 . . . Lại Minh Sang
V0283 . . . D2 . . . 1550 . . . Trương Hoàng Sơn
V0478 . . . D2 . . . 1550 . . . Hồ Minh Sơn
V0674 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Xuân Sơn
V0480 . . . D2 . . . 1550 . . . Đặng Lê Sơn
V0752 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Văn Sơn
V0247 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hồng Sương
V0592 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Hữu Sỹ
V0197 . . . D2 . . . 1550 . . . Lâm Kim Tâm
V0264 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Trí Hà Tâm
V0482 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thành Tâm
V0596 . . . D2 . . . 1550 . . . Đỗ Thanh Tâm
V0704 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Minh Tâm
V0588 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Minh Tân
V0594 . . . D2 . . . 1550 . . . Hồ Việt Thạch
V0211 . . . D2 . . . 1550 . . . Hà Ngọc Thạch
V0391 . . . D2 . . . 1550 . . . Phan Hồng Thái
V0239 . . . D2 . . . 1550 . . . Lý Minh Thắng
V0361 . . . D2 . . . 1550 . . . Kiều Tất Thắng
V0298 . . . D2 . . . 1550 . . . Đỗ Tài Thắng
V0343 . . . D2 . . . 1550 . . . Đỗ Đức Thắng
V0514 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Quốc Thanh
V0484 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Trung Thanh
V0699 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hoàng Thanh
V0328 . . . D2 . . . 1550 . . . Mai Khắc Thành
V0485 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Viết Thành
V0635 . . . D2 . . . 1550 . . . Phan Ngọc Phương Thảo
V0646 . . . D2 . . . 1550 . . . Đinh Văn Thảo
V0486 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hiếu Thảo
V0352 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Chí Thiện
V0488 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Long Thịnh
V0622 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyến Quốc Thịnh
V0364 . . . D2 . . . 1550 . . . Võ Ngọc Thịnh
V0487 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Duy Thịnh
V0710 . . . D2 . . . 1550 . . . Lã Trường Thịnh
V0491 . . . D2 . . . 1550 . . . Chu Quốc Thọ
V0599 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tiến Thông
V0257 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Văn Thuận
V0573 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Hiếu Thuận
V0522 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đức Trang Thụy
V0636 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Anh Thy
V0734 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Kiều Thủy Tiên
V0234 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Minh Tính
V0397 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hiếu Toại
V0200 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Văn Tòng
V0494 . . . D2 . . . 1550 . . . Hồ Anh Tòng
V0495 . . . D2 . . . 1550 . . . Hồ Ngọc Trâm
V0615 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Lê Bảo Trân
V0497 . . . D2 . . . 1550 . . . Lại Công Tráng
V0213 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Đức Trí
V0353 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Việt Trí
V0648 . . . D2 . . . 1550 . . . Hoàng Hải Triều
V0324 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hải Triều
V0711 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Ngọc Triệu
V0205 . . . D2 . . . 1550 . . . Vương Đình Hoài Trung
V0222 . . . D2 . . . 1550 . . . Bùi Thành Trung
V0292 . . . D2 . . . 1550 . . . Ngô Quốc Trung
V0256 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Quang Trung
V0499 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Văn Trung
V0500 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Ngọc Trung
V0501 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Quốc Trung
V0665 . . . D2 . . . 1550 . . . Huỳnh Sơn Trường
V0254 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hữu Truyền
V0548 . . . D2 . . . 1550 . . . Đoàn Bảo Tú
V0502 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Văn Tú
V0741 . . . D2 . . . 1550 . . . Đào Anh Tú
V0209 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Tuấn
V0661 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Anh Tuấn
V0159 . . . D2 . . . 1550 . . . Đoàn Thanh Tuấn
V0188 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Anh Tuấn
V0516 . . . D2 . . . 1550 . . . Đồng Vĩnh Tuấn
V0251 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Minh Tuấn
V0503 . . . D2 . . . 1550 . . . Đoàn Quốc Tuấn
V0632 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Thanh Tùng
V0705 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Thanh Tùng
V0657 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thanh Tùng
V0506 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Lê Thanh Tường
V0336 . . . D2 . . . 1550 . . . Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng
V0585 . . . D2 . . . 1550 . . . Tô Khánh Vân
V0259 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thành Văn
V0362 . . . D2 . . . 1550 . . . Lưu Khải Văn
V0291 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Văn Vinh
V0359 . . . D2 . . . 1550 . . . Hoàng Quang Vinh
V0508 . . . D2 . . . 1550 . . . Võ Xuân Vinh
V0295 . . . D2 . . . 1550 . . . Hoàng Thanh Vũ
V0221 . . . D2 . . . 1550 . . . Hàn Quốc Vũ
V0356 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Hoàng Vũ
V0510 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Lâm Vũ
V0558 . . . D2 . . . 1550 . . . Châu Sơn Vũ
V0524 . . . D2 . . . 1550 . . . Ngô Quang Vũ
V0509 . . . D2 . . . 1550 . . . Trương Minh Vũ
V0694 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Nhơn Vũ
V0511 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Quốc Vương
V0702 . . . D2 . . . 1550 . . . Đinh Quốc Vương
V0563 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Lê hoàng Vy
V0729 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Thị Yến Vy
V0323 . . . D2 . . . 1550 . . . Đào Văn Xiêm
V0645 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Phi Yến
V0650 . . . D2 . . . 1550 . . . Koon Chan Yuan
V0468 . . . D2 . . . 1550 . . . Đỗ Minh Nhật
V0506 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Lê Thanh Tường
V0631 . . . D2 . . . 1550 . . . Trương Quang Hiếu
V0334 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Tiến Dũng
V0917 . . . D2 . . . 1550 . . . Trịnh Hoàng Duy
V0907 . . . D2 . . . 1550 . . . Thái Văn Quốc Sĩ
V0275 . . . D2 . . . 1550 . . . Quản Ngọc Duy
V0863 . . . D2 . . . 1550 . . . Lê Phương Duy
V0881 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Minh Toàn
V0892 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Văn An
V0092 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Hoàng Anh
V1355 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hải Đằng
V1122 . . . D2 . . . 1550 . . . Phạm Đức Huy
V1168 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Hiếu Lộc
V1157 . . . D2 . . . 1550 . . . Dương Trung Kiên
V1194 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Đình Chiểu
V1181 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Quốc Anh
V1182 . . . D2 . . . 1550 . . . Nguyễn Anh Tuấn
V1249 . . . D2 . . . 1550 . . . Vũ Đức Long

V1342 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Văn Quốc
V0227 . . . D2 . . . 1550 . . . Dương Thanh Bình
V1385 . . . D2 . . . 1550 . . . Trần Văn Thùy
 
Last edited:

fbi

Administrator
Hạng E
V1089 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Viết Linh
V0468 . . . E1 . . . 1450 . . . Đỗ Minh Nhật
V1090 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Kỳ Phương
V0358 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Vinh
V0429 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Bạch Huệ
V0725 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Nữ Phước Thịnh
V0566 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thanh Bình
V0433 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phước Hùng
V1091 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Tấn Chung
V0439 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Nguyên Khánh
V1092 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Trường Thọ
V1093 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Viết Xuân
V1125 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Ngọc Dung
V1126 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Khanh
V1127 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thanh Nga
V1128 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Việt Dũng
V1129 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn Phi
V1130 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Dũng
V1149 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Phú Nghĩa
V1150 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Ngọc Long
V1151 . . . E1 . . . 1450 . . . Tạ Hữu Cửu
V1152 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Văn Mạnh
V1153 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phúc Hải
V1154 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Văn Phinh
V1155 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Huy Thành
V1156 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Phi Công
V0603 . . . E1 . . . 1450 . . . Đỗ Văn Lũy
V1167 . . . E1 . . . 1450 . . . Trương Nguyễn Duy Sáng
V1170 . . . E1 . . . 1450 . . . Đoàn Hồng Thái
V1171 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trường Huy
V0886 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thị Hoàng Anh
V1064 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Kiên Cường
V1065 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thành Phước
V1066 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Mạnh Anh Tuấn
V1067 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Minh Huấn
V1068 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Minh Tuấn
V0607 . . . E1 . . . 1450 . . . Lý Vinh Trường
V1070 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Thị Hương
V0416 . . . E1 . . . 1450 . . . Hàn Ngọc Giao
V1071 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Tuấn Anh
V1072 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Thanh Minh
V1073 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Xuân Bách
V0862 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Phương
V1131 . . . E1 . . . 1450 . . . Lâm Văn Hải
V1132 . . . E1 . . . 1450 . . . Tiêu Tuấn Tú
V1133 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Trọng Nam
V1135 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hải Dương
V1136 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thế Mạnh
V1184 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trượng
V0268 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Ngọc Nam
V1143 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Minh Xuân
V1144 . . . E1 . . . 1450 . . . Tô Huy Liệu
V1145 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Xuân Điền
V1146 . . . E1 . . . 1450 . . . Trương Hoàng Tuấn Anh
V1147 . . . E1 . . . 1450 . . . Đào Hải Nam
V1148 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Quốc Đạt
V0344 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hoàng Sơn Lâm
V1185 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Đình Tài
V1186 . . . E1 . . . 1450 . . . Huỳnh Ngọc Bảo Châu
V0878 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Kim Giang
V0899 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Thụy Hoàng Oanh
V0913 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Nguyễn Thanh Uyên
V1001 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Văn Mãnh
V1002 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Công Minh
V1003 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Quốc Minh
V1004 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Đình Vũ
V1005 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Trung Kiên
V1006 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Quốc Cường
V1074 . . . E1 . . . 1100 . . . Mai Hoàng Minh Khánh
V1172 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thị Vy Lộc
V1173 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Nguyễn Cẩm Tú
V1175 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hồng Duy
V1176 . . . E1 . . . 1450 . . . Dương Thị Quỳnh Chi
V1101 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thanh Vũ
V1102 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trọng Bình
V1103 . . . E1 . . . 1450 . . . Văn Vĩnh Tường
V1104 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Quốc Công
V1105 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Tiến Dũng
V1106 . . . E1 . . . 1450 . . . Bùi Nguyên Bảo Duy
V1107 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn Nhựt
V1116 . . . E1 . . . 1450 . . . Lưu Tuấn Kiên
V1117 . . . E1 . . . 1450 . . . Bùi Văn Thắng
V1118 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thị Phương Thảo
V1119 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thanh Bạch
V1120 . . . E1 . . . 1450 . . . Lâm Đạt
V1121 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trung Kiên
V0717 . . . E1 . . . 1450 . . . Chung Tú Lang
V0885 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thế Phát
V1123 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Quốc Tùng
V1124 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Đình Lâm
V0714 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Việt Quang
V0876 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hữu Hải
V0904 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Công Minh Trí
V0912 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Minh Tân
V0920 . . . E1 . . . 1450 . . . Trương Nguyễn Duy Quan
V1137 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Tấn Lộc
V1138 . . . E1 . . . 1450 . . . Huỳnh Vĩ Thông
V1139 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Gia Tuấn
V1140 . . . E1 . . . 1450 . . . Phùng Tiến Dũng
V1141 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Quốc Hưng
V1142 . . . E1 . . . 1450 . . . Lương Hà Tử
V1158 . . . E1 . . . 1450 . . . Tô Gia Mỹ
V1159 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Mạnh Cường
V1160 . . . E1 . . . 1450 . . . Tô Gia Mẫn
V0868 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Hồng Quân
V0874 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hà Thạch
V1187 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Quang Nhựt
V1188 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Trung Thiên
V1189 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Thanh Xuân
V1190 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Quang Linh
V0875 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hùng Hưng
V0877 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hữu Phước
V0880 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Minh Ngọc
V0910 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Hoàng Nam
V1094 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trần Minh Khôi
V1095 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phương Khánh
V1096 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Duy Quang
V1097 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Hải Quang
V1098 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Văn Quỳnh
V1099 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thị Nhuần
V1100 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Nguyên Tuấn
V1108 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn Định
V1109 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Khắc Phục
V1110 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thành Tài
V1111 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Ngọc Tú Viễn
V1112 . . . E1 . . . 1450 . . . Tạ Hồng Hiển
V1113 . . . E1 . . . 1450 . . . Lưu Anh Minh
V1114 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phượng Hoàng
V0493 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Minh Toàn
V1161 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Đình Min
V1162 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Văn Phương
V1163 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trần Vũ Linh
V1164 . . . E1 . . . 1450 . . . Hà Long Hải
V1165 . . . E1 . . . 1450 . . . Đoàn Lê Phương
V1166 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Ngọc Hiền
V0584 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Anh Tuấn
V1075 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Tuấn Anh
V1076 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Minh Phụng
V1077 . . . E1 . . . 1450 . . . Lý Văn Hiếu
V1078 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Minh Thế Nghi
V1079 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Xuân Hòa
V1080 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Quý Thiêm
V1081 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phan Nhựt Thanh
V1082 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Phước Thành
V1083 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Trọng Thuỷ Tiên
V1084 . . . E1 . . . 1450 . . . Mai Mạnh Tuấn
V1085 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Gia Thi
V1086 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thanh Tùng
V1087 . . . E1 . . . 1450 . . . Quách Lâm Hưng
V1088 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phạm Quang Vinh
V1178 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Chí Hiếu
V1179 . . . E1 . . . 1450 . . . Lý Hoàng
V1180 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phượng Vỹ
V1183 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thanh Song
V0867 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Thiên Phước
V0921 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Tấn Học
V0457 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Hoàng Anh Minh
V0736 . . . E1 . . . 1450 . . . Lưu Thoại Ngọc Nhân
V0272 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Minh Phương
V1193 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Nhật Tân
V1195 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Quốc Vương
V1196 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Ngọc Tuấn
V1197 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Duy Quang
V1198 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thùy Dương
V1199 . . . E1 . . . 1450 . . . Mai Lương Sơn
V1200 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Gia Quyến
V1201 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Minh Đạo
V1202 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Quang Huy
V1203 . . . E1 . . . 1450 . . . Đào Văn Huy
V1204 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Minh Nhật
V1205 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Xuân Thông
V1207 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thành Huy
V1208 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Anh Tiến Dũng
V1209 . . . E1 . . . 1450 . . . Đinh Học Anh
V1210 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Lê Thuần
V1211 . . . E1 . . . 1450 . . . Tô Minh Thuận
V1212 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Tất Tuấn
V1213 . . . E1 . . . 1450 . . . Dương Minh Trọng
V1214 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Đình Trng
V1215 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Anh Tuấn
V1216 . . . E1 . . . 1450 . . . Huỳnh Minh Châu
V1217 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trần Thi Văn
V1218 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Mạnh Hùng
V1219 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Minh THành
V1220 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Hồng Quân
V1221 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phương Nam
V1222 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trần Toàn
V1223 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trương Duy Sáng
V1224 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Minh Toàn
V1225 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Quốc Anh
V1226 . . . E1 . . . 1450 . . . Dương Thị Quỳnh Như
V1227 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Trọng Nghĩa
V1228 . . . E1 . . . 1450 . . . Đỗ Thành VĨnh
V1229 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Văn Quân
V1230 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hồng Sơn
V1231 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Minh Viễn Thông
V1232 . . . E1 . . . 1450 . . . Trương Nhật Thi
V1233 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn Hải
V1234 . . . E1 . . . 1450 . . . Khâu Vũ Kim Phụng
V1235 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Chí Thành
V1236 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Nguyễn Vũ Linh
V1237 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Phước Thành
V1238 . . . E1 . . . 1450 . . . Trịnh Ngọc Hào
V1239 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Gia Tuệ
V1240 . . . E1 . . . 1450 . . . Đới Thành Sơn
V1241 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Công Chinh
V1242 . . . E1 . . . 1450 . . . Huỳnh Thị Dạ Thảo
V1243 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Hoài Nam
V1244 . . . E1 . . . 1450 . . . Ông Hoàng Trúc Giang
V1245 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thị Lệ Thu
V1247 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Chí Thành
V1248 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thiên Khang
V1250 . . . E1 . . . 1450 . . . La Kiên Cường
V1251 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Trung Hiếu
V1252 . . . E1 . . . 1450 . . . Quan Thất Chảy
V1253 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Hoàng Nhựt Sơn
V1254 . . . E1 . . . 1450 . . . Tạ Tuấn Khải
V1255 . . . E1 . . . 1450 . . . Tạ Tuấn Kiệt
V1256 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Gia Bách
V1256 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Đức Minh Thuận
V1257 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Việt Tân
V1258 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Đức Lợi
V1259 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn Quân
V1260 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Nhân Khiêm
V1261 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Đình Vũ
V1262 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn Bích
V1263 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Đức Cảnh
V1264 . . . E1 . . . 1450 . . . Lương Ngọc Phương Thức
V1265 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Mạnh Hòa
V1266 . . . E1 . . . 1450 . . . Huỳnh Công Du
V1267 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Lan Đài
V1268 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn An
V1269 . . . E1 . . . 1450 . . . Đỗ Mạnh Hoàng
V1270 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Đức Trung
V1271 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Sáng Thanh Linh
V1272 . . . E1 . . . 1450 . . . Văn Phương Bảo Long
V1273 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Huỳnh Duy Anh
V1274 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Xuân Bách
V1275 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thành Công
V1276 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Thiên Uy
V1277 . . . E1 . . . 1450 . . . Trương Văn Đài
V1278 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Ngọc Anh
V1279 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Thành Đạt
V1280 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Đức Tú
V1281 . . . E1 . . . 1450 . . . Lai Quốc Khánh
V1282 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Quốc Kiệt
V1283 . . . E1 . . . 1450 . . . Lương Hà Tử
V1284 . . . E1 . . . 1450 . . . Đinh Vương Quốc
V1285 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Tấn Tài
V1286 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Xuân Huy
V1287 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Đình Phùng
V1288 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Văn Yên
V1289 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Đức Đạt
V1290 . . . E1 . . . 1450 . . . Đào Vũ Thắng
V1291 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Lâm Anh Tín
V1292 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trí Minh Nam
V1294 . . . E1 . . . 1450 . . . Kiều Tuấn Hưng
V1295 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thanh Trí
V1296 . . . E1 . . . 1450 . . . Diệp Kim Hồng
V1297 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trọng Hiền
V1298 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Quốc Thịnh
V1299 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thị Ánh Duyên
V1300 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thế An
V1301 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hải Long
V1302 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Sĩ Thơ
V1303 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Sĩ Thơ
V1304 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồng Tuấn Khanh
V1305 . . . E1 . . . 1450 . . . Vy Thanh Sơn
V1306 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Anh Dũng
V1307 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Mạnh Thường
V1308 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Trung Đức
V1309 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Bá Toàn
V1310 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Phúc Tùng
V1311 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Lê Anh
V1312 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Hồng Quân
V1313 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Mạnh Cường
V1314 . . . E1 . . . 1450 . . . Lưu Hoàng Minh
V1315 . . . E1 . . . 1450 . . . Mai Thanh Vũ
V1316 . . . E1 . . . 1450 . . . Lâm Trần Hiếu Trung
V1317 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Trần Bình
V1318 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Trọng Kỳ
V1319 . . . E1 . . . 1450 . . . Mai Bá Thông
V1320 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Xuân Thanh
V1321 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Quang ĐỈnh
V1322 . . . E1 . . . 1450 . . . Tấp Khải Hoàn
V1323 . . . E1 . . . 1450 . . . Lâm Gia Bảo
V1324 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Việt Khôi
V1325 . . . E1 . . . 1450 . . . Dương Đức Huy
V1326 . . . E1 . . . 1450 . . . Lưu Quế Xuân
V1327 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Ngọc Đan Thanh
V1328 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hữu Trác
V1329 . . . E1 . . . 1450 . . . Âu Dương Quyền
V1330 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Khánh Nhạc
V1331 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Ngàn Triệu Yên
V1332 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Trí Thức
V1333 . . . E1 . . . 1450 . . . Bùi Thế Đông
V1334 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thành Trung
V1335 . . . E1 . . . 1450 . . . Hà Quang Thắng
V1336 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hoài Nam
V1337 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Đức An
V1338 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phú Châu
V1339 . . . E1 . . . 1450 . . . Chu Viết Hùng
V1340 . . . E1 . . . 1450 . . . Chu Viết Cường
V1341 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Anh Vũ
V1343 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Thanh Tùng
V0344 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hoàng Sơn Lâm
V1345 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hữu Khang
V1346 . . . E1 . . . 1450 . . . Mai Đức Anh
V1347 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn Hoàng
V1348 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Anh Tuấn
V1349 . . . E1 . . . 1450 . . . Tôn Thất Dũng
V1350 . . . E1 . . . 1450 . . . Đoàn Huy Tùng
V1351 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Minh Sơn
V1352 . . . E1 . . . 1450 . . . Tiết Hiền Trung
V1353 . . . E1 . . . 1450 . . . Phùng Bửu Hoàng Lan
V1354 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Thành Thi
V1356 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thanh Nguyên Lộc
V1357 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Khánh Duy


đang cập nhật....
 
Last edited:

fbi

Administrator
V0293 . . . E1 . . . 1450 . . . Lữ Thanh Hà
V0507 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thanh Vân
V0310 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Xuân Trực
V0579 . . . E1 . . . 1450 . . . Lý Minh Mẫn
V0625 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thúy Linh Trang
V0469 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thị Kim Oanh
V0240 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Thị Nga
V0449 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Khánh Ly
V0723 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thị Kim Loan
V0748 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Hiền Nhân
V0436 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thị Giáng Hương
V0428 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Thị Cẩm Hồng
V0252 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Ngọc Hà
V0718 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Bá Tâm
V0610 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Đình Đương
V0492 . . . E1 . . . 1450 . . . Vương Chấn Toàn
V0695 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hoàng Bảo Toàn
V0638 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hồng Sơn
V0572 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Minh Khoa
V1246 . . . E1 . . . 1450 . . . Trịnh Quang Trí Anh
V0716 . . . E1 . . . 1450 . . . Chung Chí Đạt
V0693 . . . E1 . . . 1450 . . . Đỗ Hoàng Giao
V0712 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thanh Tịnh
V0368 . . . E1 . . . 1450 . . . Đổng Nhật Minh
V0112 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Văn Thắng
V0679 . . . E1 . . . 1450 . . . Phan Trân Châu
V1358 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Văn Dũng
V1359 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Xuân Huy
V1360 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Nguyệt Hồng
V1361 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Thị Mỹ Hằng
V1362 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Tuấn Anh
V1363 . . . E1 . . . 1450 . . . Uông Trần Đức Bửu
V1364 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Nguyễn Thiện Toàn
V1365 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Thái Hoàng
V1366 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Quang Bình
V1367 . . . E1 . . . 1450 . . . Đỗ Xuân Bách
V1368 . . . E1 . . . 1450 . . . Trương Trần Duy Quang
V1369 . . . E1 . . . 1450 . . . Trương Vĩnh Cường
V1370 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hoàng Anh Tiến Dũng
V1371 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Hải Phong
V1372 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Đình Đạm
V1373 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Phương Uyên
V1374 . . . E1 . . . 1450 . . . Bùi Văn Quý
V1375 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hoàng Nam
V1376 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hoàng Minh Nhật
V1377 . . . E1 . . . 1450 . . . Jang Guo Hua
V1378 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Ngọc Thái
V1379 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Văn Đủ
V1380 . . . E1 . . . 1450 . . . Mai Trần Chí
V1381 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Chí công
V1382 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Đức Minh Quân
V1383 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Quang Minh
V1384 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Gia Bảo
V1385 . . . E1 . . . 1450 . . . Tô Nhất Đình
V1386 . . . E1 . . . 1450 . . . Hoàng Văn Cường
V1387 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Văn Đồi
V1388 . . . E1 . . . 1450 . . . Mai Trọng Linh
V1389 . . . E1 . . . 1450 . . . Ngô Vĩnh Lộc
V1390 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Kim Hùng
V1391 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Duy Uy
V1392 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Quốc Khương
V1393 . . . E1 . . . 1450 . . . Mai Đình Khôi
V1394 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Duy Đệ
V1395 . . . E1 . . . 1450 . . . Bùi Thái Bình
V1396 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Lâm Tín
V1397 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Lâm Trí
V1398 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Huy
V1399 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Ngọc Long
V1400 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hữu Thanh
V1401 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Quốc Mạnh Cường
V1402 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thành Công
V1403 . . . E1 . . . 1450 . . . Huỳnh Văn Hải
V1404 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Khắc Minh Khôi
V1405 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hữu Trung
V1406 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Văn Phương
V1407 . . . E1 . . . 1450 . . . Lâm Văn Tú
V1408 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Ngọc Duy
V1409 . . . E1 . . . 1450 . . . Thái Quang Cường
V1410 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Mạnh Sỹ
V1411 . . . E1 . . . 1450 . . . Đặng Lê Phương Uyên
V1412 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Ngọc Hồng Ân
V1413 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Anh Kiệt
V1414 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Văn Nhật
V1415 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Trung Cường
V1416 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Khánh Duy
V1417 . . . E1 . . . 1450 . . . Hà Thị Thu Hương
V1418 . . . E1 . . . 1450 . . . Vũ Thị Minh Nghĩa
V1419 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thị Lan Anh
V1420 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Bôi Ngọc Châu
V1421 . . . E1 . . . 1450 . . . Khưu Tuấn Khải
V1422 . . . E1 . . . 1450 . . . Huỳnh Công Hậu
V1423 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hữu Hiếu
V1424 . . . E1 . . . 1450 . . . Tất Tâm
V1425 . . . E1 . . . 1450 . . . Hà Minh Quyến
V1426 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Xuân Huy
V1427 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Minh Châu
V1428 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Văn Đức
V1429 . . . E1 . . . 1450 . . . Bùi Tấn Phú
V1430 . . . E1 . . . 1450 . . . Hồ Đắc Quân
V1431 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Hữu Dũng
V1432 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Lê Hồng Quân
V1433 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Phương Thảo
V1434 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Minh Mẫn
V1435 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Thái Bảo
V1436 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Nhật Hoàng Hà
V1437 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Tân Vi Bảo
V1438 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Hải Sơn
V1439 . . . E1 . . . 1450 . . . Chu Tiến Dũng C
V1440 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Bích Hiền
V1441 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Trọng Nhân
V1442 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Việt Nhân
V1443 . . . E1 . . . 1450 . . . Vương Quốc Hoàng Thái
V1444 . . . E1 . . . 1450 . . . Phạm Công Sơn
V1445 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Anh Tú
V1446 . . . E1 . . . 1450 . . . Trần Thị Kim Dung
V1447 . . . E1 . . . 1450 . . . Đinh Tấn Trường
V1448 . . . E1 . . . 1450 . . . Nguyễn Lan Anh
V1449 . . . E1 . . . 1450 . . . Bùi Đặng Vỹ
V1450 . . . E1 . . . 1450 . . . Võ Tấn Chung
V1451 . . . E1 . . . 1450 . . . Trịnh Hoàng Sơn
V1452 . . . E1 . . . 1450 . . . Lê Quốc Anh
V1453 . . . E1 . . . 1450 . . . Ôn Nghiệp Mỹ
V1454 . . . E1 . . . 1451 . . . Trịnh Bảo Thọ
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top