ĐIỀU LỆ & các THÔNG BÁO PingTour 2024

Hồng_Mai

Thượng Tá
Vòng 1/64 (6)
Giữa: DNT PLUS vs VĨNH PHÚC
Kết quả: Vĩnh Phúc thắng

V64_6 DNT Plus vs Vĩnh Phúc.jpg
 

Hồng_Mai

Thượng Tá
3 Vđv thay đổi hạng sau khi đội dừng bước kết thúc loạt đầu
- Trần Quang Tiến (Shop DV) T4 lên T5;
- Đặng Quang Tú (DNT Plus) T6 lên T7;
- Đỗ Văn Lợi (Ng An Ninh) T5 xuống T4.
V64 B08 SDV Trần Quang Tiến.pngV64 B16 DNT Đặng Quang Tú.pngV64 B30 NAN Đỗ Văn Lợi.png
 

Hồng_Mai

Thượng Tá
Vđv thay đổi hạng cho Loạt cuối
sau V1/32 khi đội dừng bước kết thúc loạt đầu

Đội Vĩnh Phúc:
- Nguyễn Đức Hà T3 lên T4;
- Lê Minh Đức T5 xuống T4.
Cty IQC:
- Nguyễn Hoàng Anh T3 lên T4;
- Phạm Hiếu Dương T4 xuống T3.
Đội Thanh Lương:
- Đinh Đức Minh T3 lên T4;
- Lê Đức Anh T5 xuống T4.

Vtgiai xét hạng 32 A11 VPH Ng Đức Hà.pngVtgiai xét hạng 32 B04 IQC Ng Hoàng Anh.pngVtgiai xét hạng 32 B11 TLU Đinh Đức Minh.png
 

Hồng_Mai

Thượng Tá
Vòng 1/16 (1)
Giữa: ĐOÀN KẾT-HBT vs ANH EM TEAM
Kết quả: Đoàn kết-HBT thắng
V16 1 Đoàn kết-HBT.jpg


Vòng 1/16 (2)
Giữa: VINHOME OCEANPARK vs BẬT LỬA TN
Kết quả: Bật lửa TN thắng
V16 2 Vin OceanPark vs Bật lửa TN.jpg


Vòng 1/16 (3)
Giữa: ĐỘI VLC vs ĐẠI HỌC LUẬT
Kết quả: Đội VLC thắng
V16 3 VLC vs Đại học Luật.jpg
 

Hồng_Mai

Thượng Tá
Vòng 1/16 (4)
Giữa: HỒNG MAI 1 vs PHOENIX
Kết quả: Phoenix thắng
V16 4 Hồng Mai 1 vs Phoenix.jpg


Vòng 1/16 (5)
Giữa: GOLD SILK vs BLUE SOFTS
Kết quả: Gold Silk thắng
V16 5 Gold Silk vs Blue Softs.jpg


Vòng 1/16 (6)
Giữa: C’LAND vs PHỐ TRẠM
Kết quả: Phố Trạm thắng
V16 6 Cland vs Phố Trạm.jpg
 

Hồng_Mai

Thượng Tá
7 Vđv thay đổi hạng cho Loạt cuối
sau V1/16 khi đội dừng bước kết thúc loạt đầu

Blue Softs: Doãn Thành Dương T4 lên T5.
Anh Em Team:
- Nguyễn Quang Thiên Phúc T5 lên T6;
- Vũ Quý Chung T5 lên T6.
C'land: Nguyễn Vũ Ninh T3 lên T4.
VinHome OceanPark:
- Nguyễn Quý Hóa T4 lên T5;
- Trương Quốc Long T5 lên T6;
- Vũ Xuân Trường T4 xuống T3.

Vtgiai xét hạng 08 B01 BSO Doãn Thành Dương.pngVtgiai xét hạng 08 B03 AEM Ng Qg Thiên Phúc.pngVtgiai xét hạng 08 B03 AEM Vũ Quý Chung.png
 

sondien

Thượng Sỹ
7 Vđv thay đổi hạng cho Loạt cuối
sau V1/16 khi đội dừng bước kết thúc loạt đầu

Blue Softs: Doãn Thành Dương T4 lên T5.
Anh Em Team:
- Nguyễn Quang Thiên Phúc T5 lên T6;
- Vũ Quý Chung T5 lên T6.
C'land: Nguyễn Vũ Ninh T3 lên T4.
VinHome OceanPark:
- Nguyễn Quý Hóa T4 lên T5;
- Trương Quốc Long T5 lên T6;
- Vũ Xuân Trường T4 xuống T3.

View attachment 150171View attachment 150172View attachment 150173
A xem lại VĐV Phúc: tại Vòng 4 với Super SUN: Trận đôi ( 3-0) lại nhập mã đánh đơn (1) nên cộng 3,2 điểm
Kết quả sau V 1/16: chưa trừ điểm thua 2 trận ( thua đơn 0-3 và thua đôi 0-3) = 601,8- 8,5 điểm = 593,3 điểm . Thanks A
 

Attachments

  • BB V4 _ Super SUN.JPG
    BB V4 _ Super SUN.JPG
    1.7 MB · Đọc: 40
  • Vtgiai xét hạng 08 B03 AEM Ng Qg Thiên Phúc.png
    Vtgiai xét hạng 08 B03 AEM Ng Qg Thiên Phúc.png
    155.6 KB · Đọc: 39
Last edited:

Hồng_Mai

Thượng Tá
A xem lại VĐV Phúc: tại Vòng 4 với Super SUN: Trận đôi ( 3-0) lại nhập mã đánh đơn (1) nên cộng 3,2 điểm
Kết quả sau V 1/16: chưa trừ điểm thua 2 trận ( thua đơn 0-3 và thua đôi 0-3) = 601,8- 8,5 điểm = 593,3 điểm . Thanks A
Xin cám ơn đã rà soát giúp vòng 4. Đúng là Phúc đánh trận đôi ko phải trận đơn.
Còn điểm xét hạng sau mỗi mùa trao giải, là ứng với trường hợp có ít nhất 3 lần vượt ngưỡng của hạng - điểm xuất phát đầu kỳ tiếp là điểm vượt ngưỡng cuối cùng trong 3 lần có điểm vượt cao nhất (ở đây là 601,5).

Vtgiai xét hạng 08 B03 AEM Ng Qg Thiên Phúc_2.png
 

Hồng_Mai

Thượng Tá
Vòng 1/8 (1)
Giữa: CAPITAL vs PHỐ TRẠM
Kết quả: Capital thắng
v08 1 Capital vs Phố Trạm.jpg


Vòng 1/8 (2)
Giữa: HỒNG MAI 2 vs GOLD SILK
Kết quả: Hồng Mai 2 thắng
V08 2 Hồng Mai 2 vs Gold Silk.jpg


Vòng 1/8 (3)
Giữa: ĐỊNH CÔNG vs PHOENIX
Kết quả: Phoenix thắng
V08 3 Định Công vs Phoenix.jpg
 

Hồng_Mai

Thượng Tá
Vòng 1/8 (4)
Giữa: AZ SKY ĐC vs VLC
Kết quả: Đội VLC thắng
V08 4 Đội VLC vs AZ Sky ĐC.jpg


Vòng 1/8 (5)
Giữa: AE CÂY KHẾ vs BẬT LỬA TN
Kết quả: Bật lửa TN thắng
V08 5 Bật Lửa vs AE Cây Khế.jpg


Vòng 1/8 (6)
Giữa: THIẾU NIÊN HN1 vs ĐOÀN KẾT-HBT
Kết quả: Đoàn kết-HBT thắng
V08 6 Thiếu niên HN1 vs Đoàn Kết-HBT.jpg
 

Bình luận từ Facebook

Top