Cách giật bóng nhanh

Trainee

Đại Tá
ko phải tình huống mà quả giật nào của họ cũng như thế thì phải có cách thì mới tập chặn được
Tập cắt đi :)

 

Bình luận từ Facebook

Top