11 - 16 Jun 2024 - WTT Star Contender Ljubljana 2024

bachikho

Đại Tá
1718091192041.png

1718091258416.png
1718091272502.png
 
  • Like
Reactions: crv

bachikho

Đại Tá
thấy 2 tay vợt thái đánh tour thường xuyên vào được vòng 16-tk mà kinh, thế này ở ĐNA ta làm j còn cơ hội, 2 tay vợt này cũng nghiễm nhiên được đánh đơn Olympics k cần đấu loại khu vực
 

Bình luận từ Facebook

Top