Các Câu lạc bộ bóng bàn tại Quảng Ngãi 2018

Radical

Moderator
1/ Câu lạc bộ Quảng Ngãi
Địa chỉ: Nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Quảng Ngãi, 157 Nguyễn Tự Tân, TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: anh Hiền
Điện thoại: 0944 923 668 / 0945 909 678 (Hùng - Radical)

2/ Câu lạc bộ Hoàng Văn Thụ
Địa chỉ: Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hẻm 243 Nguyễn Công Phương (gần Ngã 5 mới), TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: anh Thành paragame
Điện thoại: 0914 013 059

3/ Câu lạc bộ Thành Đoàn
Địa chỉ: Thành đoàn Quảng Ngãi, 80 Nguyễn Tự Tân, TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: Trung
Điện thoại: 0919 340 240 / 0976 408 209 (Hoàng)

4/ Câu lạc bộ Châu Ổ - Bình Sơn
Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
Chủ nhiệm: Khánh
Điện thoại: 0914 24 1616 / 094 7752180 anh Trang

5/ Câu lạc bộ Bình Thạnh - Bình Sơn
Địa chỉ: Trạm y tế xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn
Chủ nhiệm: anh Thái
Điện thoại: 090 113 5065
 
Last edited:

mouse

Đại Uý
1/ Câu lạc bộ Quảng Ngãi
Địa chỉ: Nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Quảng Ngãi, 157 Nguyễn Tự Tân, TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: anh Hiền
Điện thoại: 0944 923 668 / 0945 909 678 (Hùng - Radical)

2/ Câu lạc bộ Hoàng Văn Thụ
Địa chỉ: Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hẻm 243 Nguyễn Công Phương (gần Ngã 5 mới), TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: anh Thành paragame
Điện thoại: 0914 013 059

3/ Câu lạc bộ Thành Đoàn
Địa chỉ: Thành đoàn Quảng Ngãi, 80 Nguyễn Tự Tân, TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: Trung
Điện thoại: 0919 340 240 / 0976 408 209 (Hoàng)

4/ Câu lạc bộ Châu Ổ - Bình Sơn
Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
Chủ nhiệm: Khánh
Điện thoại: 0914 24 1616 / 094 7752180 anh Trang

5/ Câu lạc bộ Bình Thạnh - Bình Sơn
Địa chỉ: Trạm y tế xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn
Chủ nhiệm: anh Thái
Điện thoại: 090 113 5065
Clb chùa tàu không hoạt động nữa hả add
 

Hangruoi

Super Moderators
Staff member
1/ Câu lạc bộ Quảng Ngãi
Địa chỉ: Nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Quảng Ngãi, 157 Nguyễn Tự Tân, TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: anh Hiền
Điện thoại: 0944 923 668 / 0945 909 678 (Hùng - Radical)

2/ Câu lạc bộ Hoàng Văn Thụ
Địa chỉ: Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hẻm 243 Nguyễn Công Phương (gần Ngã 5 mới), TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: anh Thành paragame
Điện thoại: 0914 013 059

3/ Câu lạc bộ Thành Đoàn
Địa chỉ: Thành đoàn Quảng Ngãi, 80 Nguyễn Tự Tân, TP.Quảng Ngãi
Chủ nhiệm: Trung
Điện thoại: 0919 340 240 / 0976 408 209 (Hoàng)

4/ Câu lạc bộ Châu Ổ - Bình Sơn
Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
Chủ nhiệm: Khánh
Điện thoại: 0914 24 1616 / 094 7752180 anh Trang

5/ Câu lạc bộ Bình Thạnh - Bình Sơn
Địa chỉ: Trạm y tế xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn
Chủ nhiệm: anh Thái
Điện thoại: 090 113 5065

Rất cần những thông tin như thế này, cám ơn anh!
 

Bình luận từ Facebook

Top